Harald Mikkelsen er ny næstformand for Danske Professionshøjskoler

Harald Mikkelsen

Det bliver rektor på VIA University College, Harald Mikkelsen, som indtager næstformandsposten i Danske Professionshøjskoler.

Han overtager rollen som næstformand fra Camilla Wang, som før sommerferien satte sig i spidsen som ny forkvinde for Danske Professionshøjskoler. Harald Mikkelsen glæder sig til at bidrage endnu mere til arbejdet med at gøre det attraktivt at uddanne sig til blandt andet sygeplejerske, pædagog, lærer, ingeniør og bygningskonstruktør.

– I disse år smuldrer velfærden langsomt, men sikkert, for øjnene af os, fordi hospitaler, børnehaver, skoler og kommuner ikke kan ansætte nok uddannede sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere. Derfor er der behov for uddannelsesreformer, som løser en række udfordringer både før, under og efter professionsuddannelserne, siger Harald Mikkelsen.

Han tilføjer, at det danske velfærdssamfund i høj grad er afhængig af værdiskabelsen i det private erhvervsliv, som professionshøjskolerne også uddanner til. Her oplever flere fagområder ligeledes mangel på arbejdskraft.

Harald Mikkelsen er ikke i tvivl om, at udviklingen kan vendes. Men peger også på, at det er en enorm opgave, som kræver en stor portion vilje og evne til at finde løsninger på tværs af uddannelser, arbejdsmarked, faglige organisationer, virksomheder, kommuner, regioner samt partierne på Christiansborg. Et samarbejde, som Harald Mikkelsen ser frem til at bidrage til.

Også fokus på høj uddannelseskvalitet og praksis- og anvendelsesorienteret forskning

Harald Mikkelsen er også optaget af at sikre høj uddannelseskvalitet, og at der foregår en langsigtet opbygning af praksis- og anvendelsesorienteret forskning. Således står Harald Mikkelsen i spidsen for Forskningsstrategisk initiativ i Danske Professionshøjskoler (FIDP). Emner som de studerendes læring og trivsel, dannelse, teknologiske kompetencer, bæredygtighed og tværprofessionelt samarbejde er også blandt mærkesagerne.

Harald Mikkelsen er 65 år, bor i Viborg, og har en ph.d.-grad i geologi fra Aarhus Universitet. Siden 2007 har han været rektor på VIA University College, der med ca. 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser er en af landets største uddannelsesinstitutioner. VIA University College udbyder desuden en lang række efter- og videreuddannelser. Harald Mikkelsen er medlem af bestyrelsen for Central Denmark EU Office og har tidligere været formand for Danske Professionshøjskoler 2014-2017.

Næstformandsposten i Danske Professionshøjskoler varetages i to år med mulighed for forlængelse.

Tilmeld nyhedsbrev