Hjemmeside for udvikling af de sundhedsfaglige professions bacheloruddannelser

Danske Professionshøjskoler er gået i luften med en hjemmeside, Sundhed2016.dk, der skal levere bred information om projektet Videreudvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Tilmeld nyhedsbrev