Horsensborgmester ny formand for Danske Professionshøjskoler

Horsensborgmester Peter Sørensen (S) er Danske Professionshøjskolers nye formand. Peter Sørensen er formand for professionshøjskolen VIA University College i Region Midt, og han overtager posten i Danske Professionshøjskoler efter Carsten Koch, som stopper efter 3 år.

”Professionshøjskolerne står med et stort ansvar i driften og udviklingen af vores kernevelfærd. Vi leverer viden og professionel arbejdskraft til en meget bred vifte af områder, som passer på os, gør os klogere og driver afgørende dele af vores samfund. Jeg vil gøre mit yderste for at sikre, at vi leverer den højeste kvalitet og at vi får de rette vilkår til at gøre det”, siger Peter Sørensen.

Horsensborgmesteren blev valgt i dag i forbindelse med Danske Professionshøjskolers generalforsamling. Ved samme lejlighed fejrer professionshøjskolerne ti års jubilæum, og rektorkollegiets formand Stefan Hermann, som er rektor på Københavns Professionshøjskole, er glad for valget af den nye formand.

”Peter Sørensen kender professionsuddannelserne, og han kender den virkelighed, vi skal forme de professionelle til, hvad enten det er de tekniske uddannelser rettet mod den private sektor, sundhedsuddannelserne, læreruddannelsen eller noget helt fjerde. Samtidig vil Peter Sørensen utvivlsomt kunne forene sektorens mange interesser og formidle et bredt og prioriteret samarbejde. Det er vigtige styrker i udviklingen af hele vores sektor og alle de uddannelser, vi har ansvaret for”, siger Stefan Hermann.

Peter Sørensen ser flere udfordringer, som er vigtige at tage hånd om for professionshøjskolerne.

”Kravene til os stiger. Det er helt naturligt, når forventningerne tilsvarende stiger i de sektorer, vi leverer professionelle til. Men det er en udfordring, når økonomien bliver stadigt strammere. Vi har samtidig store ambitioner – eksempelvis lancerede vi tidligere i år en meget ambitiøs handleplan for én af vores mange vigtige uddannelser, nemlig læreruddannelsen, som nu skal foldes ud i praksis. Det er en meget kompleks øvelse, hvor vi kommer til at stille krav på uddannelserne og til den politiske opbakning i både Folketinget og kommunerne”, siger den nyvalgte formand.

Peter Sørensen er 51 år, og han har været borgmester i Horsens siden 2012. Inden han overtog borgmesterposten, var han serviceleder på Regionshospitalet Horsens. Siden 2014 har han været formand for bestyrelsen på Via University College. Han er desuden næstformand for KLs Sundheds- og Ældreudvalg

Tilmeld nyhedsbrev