Hvidbog om Universities of Applied Sciences

Danske Professionshøjskole har fået udarbejdet en hvidbog, der tegner et overordnet billede af udviklingen af de videregående uddannelser i syv lande, som på en række parametre betragtes som sammenlignelige med Danmark. Det drejer sig om Finland, Holland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige samt Tyskland. 

Hvidbogen har særligt fokus på uddannelsesinstitutioner, der går under betegnelsen Universities of Applied Sciences (UAS). Denne betegnelse dækker over en række forskellige institutionelle formater for tertiær uddannelse og omfatter fx institutioner som de tyske Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW), hollandske hogescholen voor hoger beroepsonderwijs (HBO) og danske professionshøjskoler.

Download hvidbogen nedenfor og bliv klogere på, hvordan de danske videregående uddannelsesinstitutioner ligner og adskiller sig fra dem i de andre lande. 

Tilmeld nyhedsbrev