I 2030 vil Danmark mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere

En analyse fra DAMVAD Analytics viser, at der allerede om få år vil være stor mangel på pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Udviklingen er bl.a. et resultat af, at unge styrer udenom de store velfærdsuddannelser, mens behovet for velfærdsprofessionelle vokser. ”Vi kommer til at svække velfærd og kvalitet og dermed tilliden til de fælles offentlige institutioner. Det sker langsomt, men sikkert. Og de svageste vil betale den højeste pris”, siger Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler.

Om under ti år vil der mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Det viser en analyse, som DAMVAD Analytics har udarbejdet for Danske Professionshøjskoler. Samtidig daler interessen for velfærdsuddannelserne blandt unge.

Det er tilsammen en giftig cocktail. Der er i forvejen betydelig mangel en del steder, og det bliver kun værre, vurderer Stefan Hermann.

”Vores evne til at tage hånd om børn, unge, ældre, syge og sårbare med den faglighed og professionalisme, som er nødvendig, svækkes. Det gælder, uanset om vi taler om børns udvikling, undervisning og dannelse i folkeskolen, pleje af syge og svage eller den rette hjælp til at komme videre i tilværelsen til udsatte grupper,” siger han.

Stefan Hermann peger på, at udviklingen ikke alene vil ramme mange menneskers tilværelse, muligheder og livskvalitet. Samfundet som helhed bliver svækket, siger han.

”Der er en tæt sammenhæng mellem stærke velfærdsfag og et stærkt samfund, og samfundet taber på alle fronter, hvis udviklingen fortsætter. Velfærdssamfundet er ved at pådrage sig en sætningsskade. Børn og unges start på tilværelsen sætter retningen for hele livet, når det angår deres uddannelsesmuligheder, deres chancer på arbejdsmarkedet, deres demokratiske deltagelse, deres sundhed og livsførelse. Derfor er situationen fundamental for sammenhængskraft og tilslutning til fælles institutioner.”

FAKTA: Læs mere om de tendenser, der forstærker manglen på velfærdsuddannede

Sporene på ældreområdet skræmmer

Stefan Hermann advarer mod at begå den samme fejl, som folder sig ud på ældreområdet, som oplever en alvorlig mangel på social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Det har skabt en kritisk situation, hvor det er blevet svært at leve op til ansvaret for en god ældrepleje.

”Vi er som samfund i gang med at gentage den fejl, vi har begået på ældreområdet: Vi uddanner for få til vigtige velfærdsopgaver. Denne gang til grupper som børn, ældre og syge. Vi risikerer at se de samme vanskeligheder som i ældreplejen, når kvaliteten svækkes og vi efterfølgende må stille stadigt højere krav til de få, som skal løfte opgaverne,” siger Stefan Hermann.

Robotter og udenlandsk arbejdskraft løser ikke problemerne

Han ser behovet for handling som akut, fordi velfærdsfagene i modsætning til mange andre områder i samfundet ikke kan gøre brug af alternativer, som ellers kunne afbøde noget af truslen.

”Der er ingen genveje i velfærdsfagene, sådan som vi ser på andre områder, hvor automatisering, digitalisering, udenlandsk arbejdskraft og andre alternativer i nogle tilfælde kan være en del af løsningen,” siger han.

Formanden henviser fx til småbørnsområdet, hvor det ikke er muligt at erstatte danske pædagoger med udenlandsk arbejdskraft til arbejdet med bl.a. børns sprog, eller sundhedsområdet, hvor sygeplejersker ikke kan erstattes af robotter.

”Det er absolut afgørende, at vi får unge til i højere grad at interessere sig for fag og professioner som pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver. Hvis vi som samfund ikke kan løfte de opgaver, de velfærdsprofessionelle står med, så svigter vi både børn, unge, familier, syge og udsatte borgere – og vi sår tvivl om den kontrakt, vi som velfærdssamfund har indgået med hinanden: At vi som borgere kan forvente høj kvalitet og tryghed til gengæld for vores indsats og bidrag til fællesskabet,” siger Stefan Hermann.

Tilmeld nyhedsbrev