Internationalisering til debat

Danske professionshøjskoler strategi for internationalisering blev debatteret ved en uformel gå-hjem-høring med sektorens samarbejdspartnere

Danske Professionshøjskoler fik i 2015 udarbejdet en baseline for internationalisering og for de enkelte medlemsinstitutioners niveau for internationalisering. Med baselinen som afsæt har sektoren efterfølgende udarbejdet en strategi for internationalisering, som er sendt til uddannelsesministeren med henblik på en drøftelse af visioner, ønsker og forventninger til internationalisering.

For at kvalificere denne drøftelse inviterede Danske Professionshøjskoler til en uformel drøftelse af internationalisering med sektorens tætteste samarbejdspartnere. Denne ”Gå-hjem-høring” fandt sted fredag den 26. februar om eftermiddagen.

Eftermiddagen blev indledt med velkomst af formand for professionshøjskolernes internationale gruppe (IG) Rektor på UCC, Laust Joen Jakobsen, som understregede at eftermiddagen ikke skulle bruges på en gennemgang af den internationale strategi, men på dialog og synspunkter om internationalisering.

Forskellige vinkler på internationalisering
Formen bestod af fire korte oplæg med forskellige vinkler på internationalisering, som blev præsenteret to og to med spørgsmål og debat ind i mellem. Det første oplæg handlede om, hvad det kræver at lave en international indsats som professionshøjskole og hvad det betyder at lade være, af international chef på UCC, Mette Jørgensen. Dernæst fortalte international chef på UCSyd, Mette Ernlund om værdien af internationalisering for studerende med afsæt i en Ph.d. om emnet.

De to første oplæg affødte debat om forskel på mobilitet og internationalisering, vigtigheden af studierelevant arbejde, og hvor meget den private sektor har brug for internationale og globale kompetencer.

Dernæst blev de to næste oplæg præsenteret, hvor først Senior International Adviser, Tina Lisberg Bundgaard fra VIA gennemgik VIAs aktiviteter i Kina med fokus på indsats og udbytte. Dernæst fortalte international chef på UCN, Martin Rune Hoxer om, hvorfor man skal udbyde bygningskonstruktøruddannelsen i Vietnam.

Gode input til den videre proces
Det var første gang Danske Professionshøjskoler afholdt et gå-hjem-høring på denne måde, men ikke sidste, hvis det står til Laust Joen Jakobsen.
”Mødet i dag var en hyggelig ramme, som folk godt gad. Det virkede godt med små korte oplæg som inspiration og godt plads til dialog. Det er derfor en form vi godt kan gentage. Derudover er det glædeligt, at vores aftagere lægger vægt på, at vi arbejder med internationalisering. Det fik vi bekræftet på mødet i dag, og så fik vi også gode input, som kan understøtte sektorens fortsatte arbejde med internationalisering af vores uddannelser. ”

Se: Baseline 2015 kommenteret resume

Tilmeld nyhedsbrev