Vigtigt fokus men forsimplede konklusioner

Rigsrevisionens beretning om undervisning på professionshøjskolerne sætter et vigtigt fokus på kvaliteten i vores uddannelser, men konklusionerne i beretningen er forsimplede.

Torsdag den 12. oktober offentliggjorte Rigsrevisionens sin beretning om undervisningen på professionshøjskolerne. Rigsrevisionen kritiserer, at der er store forskelle på undervisningstiden på professionshøjskolerne, men dykker man ned i tallene, bliver billedet mere nuanceret.

På eksempelvis læreruddannelsen har det betydning for konklusionen, hvis man tager to ud af 16 udbudssteder væk. Det vil betyde, at variationen halveres og kommer under 25 %, som Rigsrevisionen mener er et ensartet niveau af timetal. De nuancer kan man ikke læse i Rigsrevisionens beretning. Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet når til samme konklusion.

Danske Professionshøjskoler mener, at det er vigtigt med plads til lokalt at kunne tilpasse studieaktiviteterne i dialog med studerende, og derfor er det naturligt med en vis variation mellem de forskellige professionshøjskolers udbudssteder.

Manglende ledelsesinformation om undervisernes arbejdstid
Rigsrevisionen kritiserer i dens beretning professionshøjskolernes ledelser for ikke at have tilstrækkelig viden om og mål for undervisernes arbejdstid.

Danske Professionshøjskoler er enige med Rigsrevisionen i, at en ledelse må have tilstrækkelig viden til at prioritere medarbejderes arbejdstid, og fremadrettet vil professionshøjskolerne aktivt arbejde på at forbedre ledelsesinformationen om undervisernes arbejdstid. Der er dog to forhold, som er væsentlige at have med til at nuancere Rigsrevisionens kritik.

For det første er data til beretningen indsamlet i årene 2013-2015, hvor professionshøjskolerne implementerede OK13, der medførte store ændringer i organisering og arbejdsopgaver.

For det andet fulgte der med indførslen af den nye overenskomst på professionshøjskolerne en ministeriel vejledning om tidsregistrering af undervisernes arbejdstid. I vejledningen beskriver Uddannelses- og Forskningsministeriet helt eksplicit, at meningen ikke er detaljeret tidsregistrering af undervisernes forskellige opgaver, som har karakter af ’timetælleri’. Det er den rettesnor, som professionshøjskolerne har styret efter.

Danske Professionshøjskoler tager imod Rigsrevisionens opfordring om at bruge rapporten konstruktivt og ser frem til nærmere dialog om rapporten med bl.a. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Se også debatindlæg: Uddannelseskvalitet er mere end undervisningstimer

For yderligere kommentarer:
Formand, Harald Mikkelsen, 87551001 hm@via.dk
Direktør, Søren Nedergaard, 41319293, sn@uc-dk.dk
Kommunikationschef, David Erichsen 31409985, de@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev