Konference: Hvordan kommer vi manglen på sprogkompetencer til livs?

Interessen for fremmedsprog er dalende, og allerede i dag mangler der uddannede sproglærere til at undervise landets skoleelever i tysk og særligt fransk. Intensive sprogforløb på læreruddannelsen på professionshøjskolerne skal være med til at gøre det mere attraktivt at blive sproglærer i grundskolen.

Når landets skoleelever møder op til deres første tysk- eller franskundervisning i 5. klasse, risikerer mange af dem ikke at møde en uddannet sproglærer. Særligt lærere der er uddannet til at undervise i fransk, er en mangelvare, ikke mindst uden for de større byer, hvor der er langt mellem skoler, der udbyder fransk.

Manglen på uddannede sproglærere kan give børnene et kedeligt første møde med de fremmede gloser, hvilket samtidig kan være startskuddet på en række fravalg af fremmedsprog senere i livet og uddannelsessystemet. Resultatet er en udpræget mangel på sprogkompetencer i det danske samfund.

For at sætte fokus på, hvordan vi kan komme manglen på sprogkompetencer til livs, er Danske Professionshøjskoler, sammen med bl.a. Danske Gymnasier og Dansk Industri, arrangør af en konference på Christiansborg i morgen, som sætter fokus på, hvorfor vi har brug for stærke sprogkundskaber, og hvordan vi styrker sprogkompetencerne i Danmark.

Læs mere om konferencen her.

Intensive sprogforløb på professionshøjskolerne

En af oplægsholderne på konferencen er Line Møller Daugaard, som er docent og forskningsleder på VIA University College, hvor hun er arbejder med at styrke interessen for sprog på læreruddannelsen og i folkeskolen.

Et af de tiltag, som Line arbejder med på læreruddannelsen i Aarhus, er intensive sproglærings- og sprogtræningsforløb kaldet ’Sprogligt boost’ til lærerstuderende med tysk eller fransk som undervisningsfag. De intensive forløb foregår ud over den normerede sprogundervisning og skal understøtte, at de lærerstuderende, der har valgt undervisningsfag i tysk og/eller fransk, får mulighed for at blive dygtigere til selve sproget og booste deres sproglige selvtillid.

– Vi har studerende, der egentlig gerne vil vælge tysk eller fransk som undervisningsfag, men som er usikre på, om deres sproglige evner rækker til både at undervise, men også til selv at bruge sproget. Med ’Sprogligt boost’ oplever de studerende, at de får et sprogligt løft, som styrker deres arbejde med undervisningsfaget og som er med til at klæde dem på til deres kommende arbejde som sproglærer, siger Line Møller Daugaard.

Intensive sprogforløb på professionshøjskolerne er et af initiativerne, der skal gøre tysk- og franskuddannelserne på professionshøjskoler og universiteter mere attraktive, som en politisk aftale i december sidste år afsatte 40 millioner kroner til. Initiativer der samlet set skal styrke sprogkompetencerne i Danmark.

Løsningerne kræver fokus på hele fødekæden

Formålet med konferencen er at sætte fokus på, hvor vigtige sprogkompetencer er for hele det danske samfund. Sprog skaber grundlag for samarbejde, samhandel og giver adgang til viden, kultur og historie. Særligt tysk- og franskkompetencer er svære at komme udenom, men er samtidig en mangelvare i hele Danmark – lige fra sproglærere i folkeskolen til tysk- og fransktalende medarbejdere i erhvervslivet. Derfor er et vedvarende fokus på at sikre den sproglige fødekæde gennem hele uddannelsessystemet essentielt, hvis vi vil sprogkrisen til livs og sikre de rette sprogkompetencer.

Tilmeld nyhedsbrev