Konference om det nye professionsrettede hf

Til sommer begynder de første unge og voksne på et hf, hvor undervisningen i matematik og kemi kobles tæt på cases fra arbejdsdagen som fx bioanalytiker eller miljøteknolog.

Mød politikere, eksperter, uddannelsesdebattører, undervisere og studerende, når Danske Gymnasier, Danske Erhvervsakademier, Danske HF & VUC og Danske Professionshøjskoler sætter spot på det nye, professionsrettede hf.

Med den nye gymnasiereform skal hf primært rettes mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser som fx finansøkonom eller socialrådgiver. Hf skal være professionsorienteret.

Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne er kendetegnet ved, at uddannelserne veksler mellem teori og praksis. En vekselvirkning, der nu også bliver en del af det nye hf. Derfor er der brug for en fælles forståelse af professionsorienteret faglighed på tværs af ungdoms- og videregående uddannelser.

Hvad betyder det, at en uddannelse er professionsorienteret? Hvorfor er det en gevinst for eleverne, og hvilke erfaringer er der at bygge videre på, når hf-eleverne skal uddannes mere målrettet mod de korte og mellemlange videregående uddannelser på professionshøjskoler og erhvervsakademier?

Det er nogle af de spørgsmål, konferencen stiller skarpt på.

Konferencen afholdes på Nationalmuseet onsdag den 6. september  kl. 09.00 – 12.00.

Læs mere og tilmeld dig konferencen i programmet (pdf): Konference om det nye professionsrettede hf

Tilmeld nyhedsbrev