KONFERENCE: SAMARBEJDE OG ARBEJDSDELING SOM NØGLE TIL UDDANNELSE, VIDEN OG VÆKST

Der var bred enighed om vigtigheden af godt samarbejde og en klar arbejdsdeling om forskning til Danske Professionshøjskoler konference om uddannelse og ny videns rolle for udvikling og vækst

Uddannelse og ny viden er afgørende for udvikling og vækst i hele Danmark, og professionshøjskolerne har med deres tætte samarbejde med professionerne en særlig position i forhold til at imødekomme konkrete udfordringer fra praksis. Derfor er det relevant at se på, hvordan uddannelse og anvendelsesorienteret forskning fra professionshøjskoler og andre viden-institutioner bedst bidrager til vækst og udvikling.

Det var baggrunden for, at Danske Professionshøjskoler i går, torsdag den 21. januar på Nationalmuseet afholdt en konference målrettet sektorens eksterne samarbejdspartnere. Overskriften var uddannelse, viden og vækst.

Efter indledning og rammesætning af formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen, fik uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen ordet. Ministeren understregede, hvor vigtige professionshøjskolernes uddannelserne er for vores samfund og hvor afgørende det er, at professionshøjskolerne fastholder det praksisnære sigte i udviklingen af sine uddannelser.

Formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsens tale

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsens tale

Efter de indledende oplæg fik deltagerne præsenteret to eksempler på praksisrettede forsknings- og udviklingsprojekter forankret i professionshøjskolerne.

Det ene projekt fra professionshøjskolen UC SYD handlede om ledelse af inklusion det andet fra Professionshøjskolen UCN handlede om samarbejde mellem offentlige og private aktører om udvikling af velfærdsteknologi. De to eksempler er også med i professionshøjskolernes aktuelle videnregnskab Profviden.

Se mere om de to projekter i PROFVIDEN (PDF) og i præsentationerne fra konferencen:

Efter præsentation af de to eksempler diskuterede et panel uddannelsernes rolle for udvikling og vækst i alle dele af Danmark og balancen mellem regionale, nationale og globale interesser.

Deltagerne i panelet var formand for Børne- og Kulturchefforeningen, René Gotfredsen Nielsen, formand for FTF Bente Sorgenfrey, underdirektør i DI Charlotte Rønhof, formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg Christine Antorini (S) og medlem af Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

Paneldebat med medlem af Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg Christine Antorini (S), formand for FTF Bente Sorgenfrey, underdirektør i DI Charlotte Rønhof og formand for Børne- og Kulturchefforeningen, René Gotfredsen Nielsen
Paneldebat med medlem af Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg Christine Antorini (S), formand for FTF Bente Sorgenfrey, underdirektør i DI Charlotte Rønhof og formand for Børne- og Kulturchefforeningen, René Gotfredsen Nielsen

Paneldebat

Diskussionen i panelet og med salen bidrog til en forståelse af forskellen på professionshøjskolernes anvendte forskning, hvis formål er at udvikle kvaliteten i uddannelserne i samarbejde med praksis – og derigennem udvikle praksis – og universiteternes forskning, som har forskning som et mål i sig selv. I debatten blev det også meget tydeligt, at professionshøjskolerne ikke ønsker at forske som et mål i sig selv. Der var også en bred enidhed om, hvor vigtigt det er at samarbejde med universiteter om forskning og at professionshøjskolerne inddrager universiteternes forskning i den anvendte forskning.

Her blev det fremhævet, at de mange eksempler i PROFVIDEN tydeligt viser, hvor meget der samarbejdes mellem professionshøjskoler og universiteter allerede i dag.

Efter paneldebatten rundede formand for formandskollegiet, Carsten Koch dagen af og lagde op til sidste – men ikke mindst vigtige – punkt på programmet, som var netværk, vin og lidt at spise, mens der var mulighed for at se flere eksempler på professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsprojekter.

Der var tilmeldt cirka 150 deltagere til konferencen, som professionshøjskolerne regner med at gentage til næste år, i hvert fald, hvis det står til Søren Nedergaard, direktør for Danske Professionshøjskoler.

”Ministerens tale og debatten med beslutningstagere i uddannelses- og forskningspolitikken satte en tyk streg under Danske Professionshøjskolers betydning for Danmarks vækst og velfærd – og vi ser frem til at følge op på debattens inspiration til endnu stærkere samarbejde med omverdenen – siger Søren Nedergaard.

Billeder
Billeder fra konferencen: Samarbejde og arbejdsdeling som nøgle til uddannelse, viden og vækst
Alle billeder fra konferencen er til fri afbenyttelse i forbindelse med omtale af konferencen om uddannelse, viden og vækst. (Foto: Carsten Lundager)

Materiale fra konferencen
Alle PP fra oplægsholdere, taler, foto mv. samles på konferencens hjemmeside: www.uc-dk.dk/konference

Tilmeld nyhedsbrev