Kontorchef Søren Nedergaard ny direktør for professionshøjskolernes interesseorganisation

Kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Søren Nedergaard, tiltræder 1. august som ny direktør for Danske Professionshøjskoler

Det bliver den nuværende kontorchef for Politik og Koordinering i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Søren Nedergaard, der fra 1. august skal være direktør i professionshøjskolernes interesseorganisation, Danske Professionshøjskoler.

Med valget af den 41-årige Søren Nedergaard får professionshøjskolerne en direktør med femten års erfaring med uddannelsespolitisk arbejde fra skiftende stillinger i ministeriet og udlandet og en solid viden om områder som uddannelse, forskning, innovation, internationalisering og kvalitetssikring. Dertil kommer et stort netværk i sektoren.

Det er med andre ord en direktør med et indgående kendskab til videregående uddannelser
og uddannelsespolitik, der fremover skal stå i spidsen for professionshøjskolernes interessevaretagelse.

Professionshøjskolerne uddanner godt en tredjedel af dimittenderne på de danske videregående uddannelser fordelt i alle regioner, heraf de tre største videregående uddannelser i Danmark (pædagog, lærer og sygeplejerske), udfører forskning og udviklingsaktiviteter inden for de professioner og erhverv sektoren uddanner til og har en lang række efter- og videreuddannelsesaktiviteter målrettet kompetenceløft i den offentlige og private sektor.

”Søren Nedergaard er valgt ud fra et meget stærk ansøgerfelt, og vi er derfor sikre på, at han er den helt rette person til at varetage opgaven,” siger formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen.

Søren Nedergaard bliver den overordnede leder af Danske Professionshøjskolers samlede aktiviteter og medarbejdere. Stillingen som ny direktør er et udtryk for en opprioritering af arbejdet med politik og kommunikation, samtidig med, at det er vigtigt at fastholde den høje kvalitet i opgaveudførelsen på de øvrige arbejdsområder. Derfor fortsætter den nuværende direktør, Marianne la Cour Sonne som sekretariatschef med reference til den ny direktør.

”Jeg er meget glad for den løsning, da vi med Søren Nedergaard som direktør, Marianne La Cour Sonne som sekretariatschef og de øvrige medarbejdere er rigtig godt dækket ind,” siger Harald Mikkelsen.

Søren Nedergaard ser frem til at begynde i jobbet efter sommerferien.

”Det jeg især ser frem til er udfordringen med at skulle formidle professionshøjskolernes værdi for samfundet og erhvervslivet. Jeg ser mit nye job som en brobygger mellem professionshøjskolerne, det politiske system og den lange række af offentlige og private aftagere over hele landet, som professionshøjskolerne samarbejder med om udviklingen af professioner og erhverv gennem uddannelser, efteruddannelse, ny viden og forskning” siger Søren Nedergaard.

Privat bor Søren Nedergaard i Vangede nord for København med sin kone og parrets tre børn.

For yderligere oplysninger kontakt:

Formand, Harald Mikkelsen, 87551001
Ny direktør fra 1. august, Søren Nedergaard, 41319293

Tilmeld nyhedsbrev