Kvote 2: Vigende interesse for samfundsbærende fag

Ansøgertallene i kvote 2 til de videregående uddannelser stiger, men professionsuddannelserne står i stampe. Især er tilbagegang eller stagnation på pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelserne bekymrende, siger Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler.

”Vi kan konstatere, at den vigende interesse for samfundskritiske fag fortsætter, og det skal runge hele vejen ind på Christiansborgs gange. Det er et samfundsproblem, at vi risikerer, at vi ikke kan tage hånd om vores børn, ældre og syge, og det kalder på politisk handling,” siger Stefan Hermann.

Mens der i år er en fremgang i antallet af ansøgere i kvote 2 til alle videregående uddannelser på seks procent, er tallene for de fire store velfærdsuddannelser væsentligt lavere. Eksempelvis er antallet af ansøgninger til pædagoguddannelsen faldet med tre procent.

De kedelige tal afspejler en udvikling, som har stået på i flere år, som figur 1 viser. På sygeplejerske- og pædagoguddannelsen falder ansøgertallet i kvote 2, mens lærer- og socialrådgiveruddannelserne står stille: 

Den udvikling går stik imod behovene i samfundet, og tilliden til de offentlige institutioner risikerer at lide et alvorligt knæk, hvis kvaliteten af deres ydelser falder, fordi der ikke er professionelle nok. Derfor ser Stefan Hermann på tallene med stor alvor.

”Desværre er det ikke enlig svale, og derfor er behovet for handling reelt og påtrængende. De seneste fem år har udviklingen på især sygeplejerske- og pædagoguddannelsen været for nedadgående, mens socialrådgiver- og læreruddannelsen står stille. Der er i forvejen nærmest ingen ledighed her, der er rigtig megen ufaglært arbejdskraft på skoler og i dagtilbud, import af arbejdskraft forekommer ikke oplagt, og vi går imod stigende børnetal og flere ældre. Det er en tikkende bombe. Og lunten er tændt,” siger Stefan Hermann.

 

Tilmeld nyhedsbrev