Kvote to: Udviklingen skal tages alvorligt

Der er sket et fald i antallet af ansøgninger til uddannelser som sygeplejerske, pædagog og andre fag, som sørger for, at der er nogen til at tage sig af vores børn, vores gamle og vores syge. Sammenholdt med en stigning i antallet af børn og ældre er det en udvikling, som skal tages meget alvorligt, mener Danske Professionshøjskoler.

”Nedgangen er et problem for hele samfundet, fordi vi uddanner en meget stor del af de mennesker, som skal sikre, at helt vitale funktioner som sygehuse, daginstitutioner og folkeskolen kan levere den kvalitet, der er behov for”, siger Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler.

Tallene for kvote 2-ansøgningerne til professionshøjskolerne viser, at der er sket et generelt fald i ansøgningerne på fem procent. Faldet i ansøgningerne til læreruddannelsen er på tre procent, på pædagoguddannelsen er faldet på 11 procent og på sygeplejerskeuddannelsen er faldet på fem procent.

Tallene skal dog læses med to forbehold. Der er tale om en mellemregning, idet kvote 1-ansøgerne først har frist senere på året. Desuden er der et efteroptag hen over året på flere uddannelser. Begge dele kan ændre billedet, og ultimativt kan resultatet ende med at blive en stigning i antallet af ansøgninger.

Alligevel peger Stefan Hermann på, at tallene skal ses i et større perspektiv: Ungdomsårgangene skrumper i disse år, mens børnetallet og antallet af ældre stiger.

”På sin vis er det ikke en overraskelse, at søgningen kan dale, når ungdomsårgangene daler, men det er stadig en udvikling, vi er nødt til at forholde os til som samfund. Vi skal tiltrække langt flere studerende, så vi kan uddanne de pædagoger, sygeplejersker og lærere, som samfundet har brug for”, siger Stefan Hermann.

Løsningen ligger dels på uddannelserne, som hele tiden skal arbejde med at forbedre sig. Men en del af løsningen er ude af hænderne på professionshøjskolerne, mener han.

”Når de unge vælger en uddannelse, handler valget både om den gerning og profession de skal ud i og om uddannelsen. Og her er det et kolossalt problem, at der år efter år skæres på professionsuddannelserne: Det udhuler kvaliteten og forringer uddannelsernes attraktion”, siger Stefan Hermann.

Tilmeld nyhedsbrev