Læreruddannelse tættere på folkeskolen

Lærere klædes nu bedre på til at tackle de daglige udfordringer, konflikter og muligheder, som en skoledag byder på, viser ny evaluering udarbejdet af Teknologisk Institut for Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Professionshøjskolerne har ændret læreruddannelsen, så den relaterer sig mere til de udfordringer, der er i folkeskolen. De nyuddannede lærere bliver i højere grad klædt på til at håndtere de udfordringer, de vil møde i klasseværelset. Blandt andet er der kommet flere praksisrelaterede aktiviteter ind i undervisningen, så de studerende også uden for praktikken arbejder med at løse problemer, som ligner dem, lærere møder i hverdagen.

Det viser en ny ’Evaluering af kompetencemålsstyring af læreruddannelsen’, som er udarbejdet af Teknologisk Institut for Styrelsen for Videregående Uddannelser. Samtidig viser evalueringen, at der på visse områder også er plads til forbedring. For eksempel kan professionshøjskolerne blive bedre til at lave eksaminer, der er mere i samklang med skoledagens udfordringer og konflikter.

Vi er meget tilfredse med rapportens resultater, som både viser, hvordan reformen af læreruddannelsen fra 2012 har den ønskede effekt, og hvor vi kan udvikle uddannelsen yderligere,” siger professionshøjskolernes talsmand for læreruddannelsen og rektor på UCL, Erik Knudsen.

Læs pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs evalueringen af kompetencemålsstyring af læreruddannelsen (pdf)

 

Tilmeld nyhedsbrev