Læreruddannelsen klar til flere studerende

Kommentar til AEs analyse om færre uddannede lærere i folkeskolen: En ny og mere professionsrettet læreruddannelse, forskellige meritlæreruddannelsestilbud og bedre mulighed for merit for tidligere gennemført uddannelseselementer kombineret med kompetenceløft af eksisterende lærere bidrager alt sammen til at få flere uddannede lærere ind i folkeskolen i de kommende år

En analyse fra arbejderbevægelsens erhvervsråd viser, at omkring hver tiende lærerstilling i folkeskolen er besat med én, der har en studentereksamen som højeste uddannelse. Det er en udvikling, professionshøjskolerne og læreruddannelsen arbejder målrettet for at rette op på med en række initiativer.

Første og vigtigste initiativ er den ny læreruddannelse. Med den seneste reform af læreruddannelsen blev der med virkning fra 2013 sat fokus på en meget mere professionsrettet læreruddannelse, der bedre matcher folkeskolens behov og hæver barren for de lærere, der skal løfte morgendagens folkeskole.

Evaluering af optagelsesprocedurer og de seneste års stigende antal ansøgere til uddannelsen viser, at reformen virker. Læreruddannelsen er blevet mere attraktiv, de studerende, som optages, er mere motiverede, og har bedre forudsætninger for og engagement til at blive gode lærere. Flere søger ind, og færre falder fra bl.a. på grund af optagelsessamtaler med ansøgere i kvote 2.

Til sommer dimitterer de første studerende uddannet efter den ny læreruddannelse. Derfor er det først i de kommende år, at vi vil se effekten af såvel den nye uddannelse som de skærpede optagelseskrav.

Af andre initiativer kan nævnes meritlæreruddannelsen, som giver personer med en anden uddannelse mulighed for at videreuddanne sig til meritlærere på kortere tid. Professionshøjskolerne arbejder desuden på forskellige tiltag målrettet forskellige typer af studerende, fx mulighed for at uddanne sig, mens man arbejder som lærer. Og med den nye moduliserede læreruddannelse er det blevet meget lettere at få merit for uddannelseselementer gennemført på andre uddannelser. Merit giver mulighed for, at man kan bygge videre på kompetencer fra erhvervserfaring og anden uddannelse.

Dertil kommer, at professionshøjskolerne og læreruddannelsen er i gang med et politisk bestemt kompetenceløft af eksisterende lærere i folkeskolen. Formålet er at give lærerne formel undervisningskompetence på linjefagsniveau i de fag, de underviser i.

Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, som har udarbejdet analysen om antallet af læreruddannede i folkeskolen i perioden fra 2013 – 2015. Analysen er bestilt af Danmarks Lærerforening, DLF, som opfordrer politikerne til at tage resultatet fra analysen alvorligt. Professionshøjskolerne og læreruddannelsen mener det er relevant at tilføje, at der er igangsat mange gode initiativer for at få flere uddannede lærere ind i folkeskolen. Som med alle store reformer og især reformer på uddannelsesområdet tager det tid – ofte år – før resultatet kan ses i praksis.

For yderligere kommentarer:

Formand for læreruddannelsens ledernetværk
Lis Madsen, Uddannelseschef UCC  4189 7671 / lima@ucc.dk

For andre henvendelser:
Kommunikationschef, David Erichsen, 3140 9985 / de@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev