Læreruddannelsen markerer lærer 200 år

Læreruddannelsen fejrer folkeskolens 200 års jubilæum med en række både fælles og lokale aktiviteter, som skydes i gang med en konference i Landstingssalen på Christiansborg

Rigtig mange æbler, digitale postkort, fællessang, dialog, debat, fest og fredagscafe er bare nogle af de ting, som undervisere og studerende på læreruddannelsen har på programmet, når de er med til at markere 200 året for undervisningspligt i Danmark, som fejres den 26. september 2014. Det fælles mål for de mange aktiviteter er at sætte fokus på, hvad den gode lærer kan, og hvad den gode lærer skal kunne i fremtiden.

”Læreruddannelsen og folkeskolen hænger uløseligt sammen, og derfor er det helt naturligt for os, at læreruddannelsen er med til at markere 200-året for indførelsen af undervisningspligten i Danmark. Vi har derfor planlagt en række aktiviteter rundt i landet på jubilæumsdagen, som involverer borgerne. Det kan være forældre og bedsteforældre til skolebørn, lokale og nationale politikere og så videre. Målet er at få en god dialog om folkeskolen og lærerens rolle med mange forskellige mennesker i hele landet,” siger professionshøjskolernes talsmand for læreruddannelsen, Dekan på UCC, Tove Hvid.

Konference om den gode lærer
Læreruddannelsen begynder sine mange aktiviteter den 26. september med en konference i Landstingssalen på Christiansborg med overskriften: Hvad gør en god lærer? Facilitator på konferencen er journalist Martin Krasnik, som også interviewer undervisningsminister Christine Antorini og er ordstyrer på en debat mellem rektor på Professionshøjskolen Metropol, Stefan Herman, udviklingsdirektør på UC Syddanmark, Alexander von Oettingen, lærerstuderende og formand for De Studerendes Råd på Zahle, Helene Østergaard Christensen og lærerstuderende og næstformand for Venstres Ungdom, Chris Holst Preuss. Konferencen byder også på fællessang og såkaldt Poetry Slam.

Digitale postkort, fællessang og æbler til alle
Efter den fælles konference vil rigtig mange mennesker i byer med en læreruddannelse opleve, at lærerstuderende i løbet af dagen vil være til stede i byens rum. Her vil man nogle steder blive tilbudt æbler, blive opfordret til at udfylde digitale postkort eller til at synge med på en fællessang. De studerendende har mange steder også forberedt at vise sit fag.

Det er målet at med de mange forskellige aktiviteter at komme i dialog med borgere, politikere, organisationsfolk og så videre og få alle til at forholde sig til det vigtige spørgsmål om, hvad det er den gode lærer skal besidde af viden, kompetencer og færdigheder. Det digitale postkort er konstrueret som en række dilemmaspørgsmål sat op i et spørgeskema, hvor besvarelserne hele tiden lægges sammen, så ’landsresultatet’ for besvarelserne kan debatteres løbende lokalt.

Danmarks største fredagscafé for lærerstuderende
Dagen slutter med Danmarks største fredagscafé for lærerstuderende, da alle lærerstuderende rundt i landet holder fredagscafé fra 18 – 21, som bindes sammen med storskærme, og fælles facebook side, hvor der vises små film, billeder og andet fra dagen. Der foregår også en række andre lokale arrangementer, som man kan se mere om på http://skole200.dk/aktiviteter/

 

KONTAKT OG TILMELDING TIL KONFERENCE
Journalister er velkommen til konferencen i Landstingssalen på Christiansborg den 26. september 2014 fra 10.00 – 12.00, men skal blot tilmelde sig senest onsdag den 24. september til de@uc-dk.dk

Se mere om de lokale aktiviteter rundt i landet på http://skole200.dk/aktiviteter/

 

Kontaktpersoner for mere information om de lokale aktiviteter:

 • Hjørring (UCN), Per Jessen Nielsen
 • Aalborg (UCN), Christian Vardinghus-Nielsen
 • Nr. Nissum (VIA UC), Andreas Molbæk
 • Silkeborg (VIA UC), Michael Holt Schmidt
 • Skive (VIA UC), Michael Holt Schmidt
 • Århus (VIA UC), Michael Holt Schmidt
 • Esbjerg (UCSYD), Anette Aagaard Andersen
 • Haderslev (UCSYD), Annette Jørgensen
 • Jelling (UCL), Lars Kjær Larsen
 • Odense (UCL), Carsten Oxenvad
 • Holbæk (UCSJ), Niels Jacob Hansen
 • Roskilde (UCSJ), Brian Degn Mårtensson
 • Vordingborg (UCSJ), Gitte Rask
 • Bornholm (UCC), Inger Kaspersen
 • Blaagaard/KDAS (UCC), Ane Kirstine Brandt
 • Zahle (UCC), Ane Kirstine Brandt
 • Institut for Skole og Læring (PHM), Gry Eliassen

Styregruppe for læreruddannelsens aktiviteter den 26. september:

 • Alexander von Oettingen, udviklingsdirektør UCSYD
 • Jesper Vinther, Uddannelseschef UCN
 • Jens Godiksen, Uddannelsesleder VIA
 • Anders Bech Thøgersen, uddannelsesleder UCSYD
 • Sekretariatet for ”Skole i 200 År”: Anne Katrine Gjerløff
 • David Erichsen, Kommunikationschef Danske Professionshøjskoler

Tilmeld nyhedsbrev