Lidt færre søger ind på velfærdsuddannelser, mens tekniske uddannelser hitter

Søgningen til velfærdsuddannelserne er faldet en anelse siden sidste år. Samme tendens ses samlet for alle de videregående uddannelser. Det står klart, efter ansøgningsfristen til videregående uddannelser udløb.

I år har 29.785 valgt at søge en uddannelse på professionshøjskolerne som deres 1. prioritet. Sammenlignet med sidste år er det et fald på 2 pct., hvilket svarer til den samlede tilbagegang på alle videregående uddannelser.

På velfærdsuddannelserne pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver har der været en national tilbagegang på 4 pct. Det ser Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler, som en advarsel om en foruroligende udvikling.

At lidt færre unge søger mod velfærdsuddannelserne er en alvorlig udfordring for Danmark. Der mangler i dag medarbejdere på mange områder, og frem mod 2030 vil der komme færre 17-årige og samtidig markant flere ældre og flere børn. Det er bekymrende, men glædeligt at den nye uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i dag melder, at velfærduddannelserne skal gøres mere attraktive. Vi er i fuld gang som uddannelsesinstitutioner, men der er brug for politisk opbakning”, siger Stefan Hermann.

I 2030 vil der være 17 pct. flere børn på 0-6 år og ca. 60 pct. flere 80+ årige, og samtidig vil der være 9 pct. færre 17-årige end i 2019. Det øgede antal børn og ældre vil fortsat lægge et øget pres på sundhedsvæsenet, ældreplejen og børneområdet. Samtidig er der i flere dele af landet lige nu omfattende mangel på sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere og i de kommende år bliver manglen så stor, at det kan blive vanskeligt at finde kvalificerede medarbejdere til de helt centrale velfærdsområder.

Mens der en tilbagegang i søgningen til velfærdsuddannelserne, hitter de tekniske uddannelser på professionshøjskolerne hos de unge. Her er der en fremgang på 7 pct. i 1. prioritetsansøgningerne. Blandt andet er bygningskonstruktøruddannelsen meget populær i år. 13 pct. flere har søgt uddannelsen som 1. prioritet sammenlignet med sidste år.

Jeg glæder mig over, at flere unge har fået øjnene op for mulighederne i de tekniske uddannelser bl.a. inden for byggeriet. Det er meget positivt, og det viser, at de unge lytter til, hvad politikere og andre meningsdannere siger. I en lang årrække har der været massiv opbakning fra samfundet for at øge de unges interesse for tekniske uddannelser”, siger Stefan Hermann.

Den 26. juli får alle, der har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, svar på, om de er optaget. Herefter er det muligt at søge optagelse på uddannelser med ledige pladser.

Fakta:
29.785 valgt at søgt en uddannelse på professionshøjskolerne som 1. prioritet. Det er en lille tilbagegang på 2 pct. sammenlignet med sidste år.

På pædagoguddannelsen er der nationalt en tilbagegang på 6 pct. i 1. prioritetsansøgninger, på sygeplejerskeuddannelsen er søgningen næsten status quo med 1 pct. tilbagegang. Læreruddannelsen går tilbage med 3 pct. og socialrådgiveruddannelsen med 8 pct. i 1. prioritetsansøgningerne.

Bemærk, at der er har taget udgangspunkt i institutionernes egne indberetninger, der er opgjort d. 5. juli 2019 kl. 12. Disse kan afvige en smule i forhold til KOT-Hovedtal, som Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør.

Se antal ansøgere fordelt på uddannelser

Kontakt:
Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler tlf: 26137397.

Tilmeld nyhedsbrev