Løfterigt børneudspil – næste skridt må være pædagoguddannelsen

Regeringens udspil med fokus på de mest udsatte børns første år er en god begyndelse, som kan gøre en forskel børnene, mener Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler. Han ser et løft af pædagoguddannelsen som næste naturlige skridt.

”Regeringens udspil er en glædelig nyhed for de børn og familier, som falder ind under kriterierne. Men som regeringen selv udtrykker det: Jo bedre vi hjælper børnene i de første leveår, jo større forskel kan vi gøre for dem. Det gælder alle børn, så udspillet bør være første skridt ud af flere”, siger Stefan Hermann.

Han glæder sig over, at udspillet – om end i begrænset form – tager højde for behovet for efteruddannelse, fordi det er en investering, som kommer de udsatte børn til gavn nu og lang tid fremover.

”Jeg håber, at resultaterne af efteruddannelsen i den begrænsede form, der er lagt op til, kan overbevise politikerne om, at det er værd at investere bredt i pædagogernes faglighed. Det er i den grad værd at se ud over den gruppe, som regeringen har fokus på nu. Efteruddannelse styrker institutionernes viden, og det kommer også fremtidige årgange til gode”, siger Stefan Hermann.

Af samme årsag ser han en investering i pædagoguddannelsen som næste naturlige skridt i en indsats for at sikre alle børn en god start.

”Betydningen af en god start i tilværelsen kan ikke undervurderes, hverken for barnet eller for samfundet. Derfor må næste naturlige skridt også være en investering i Danmarks største men økonomisk mest misrøgtede uddannelse – pædagoguddannelsen. Hvis erkendelsen er, at barnets første år på mange måder sætter kursen for tilværelsen, så kan vi heller ikke være tilfredse med en uddannelse, som økonomisk efterhånden er ganske afklædt”, siger Stefan Hermann.

Tilmeld nyhedsbrev