National konference: Næste skridt for læreruddannelsen

570 undervisere og ledere fra landets læreruddannelser mødtes for i fællesskab at tage de næste skridt i retning mod en endnu bedre læreruddannelse. “Vi har den rette analyse, men der ligger et stort arbejde foran os,” siger Camilla Wang.

“Vi er nået langt i forhold til vores ambitioner for den nye læreruddannelse, men der er stadig arbejde forude, før vi er i mål. Konferencen i Odense var en vigtig del af arbejdet med de næste skridt i vores indsats for en bedre læreruddannelse,” siger Camilla Wang, næstformand i Danske Professionshøjskoler.

Det er næsten et år siden, at Danske Professionshøjskoler lancerede ti ambitioner for læreruddannelsen. Arbejdet er dermed rigtigt godt i gang, og konferencen i Odense var en vigtig brik i puslespillet.

Konferencen bestod dels af oplæg, hvor alle deltagere var samlet og dels af mindre workshops, hvor de enkelte undervisere fik lejlighed til aktivt at diskutere, hvordan de næste skridt for læreruddannelsen skal føres ud i livet. Det gælder både i forhold til handleplanens ti ambitioner for læreruddannelsen og for evalueringen af læreruddannelsen, som blev offentliggjort for nylig.

Ud over undervisere og ledere fra landets læreruddannelser var nogle af de mest markant stemmer i debatten om fremtidens læreruddannelse inviteret med. Elaine Munthe, som er dekan på Stavanger Universitet og formand for ekspertgruppen bag evalueringen af læreruddannelsen, havde fokus på pointer, problemstillinger og perspektiver på baggrund af evalueringen af læreruddannelsen. Thomas Gyldal Petersen, som er formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, talte om samspillet mellem folkeskolens og læreruddannelsens udvikling.

“Det er de mennesker, der er her i dag og de mennesker, der arbejder i folkeskolen hver dag, som kommer til at afgøre, om folkeskolen også om 15-20 år bliver den bærende samfundsinstitution, som den er i dag”, siger Thomas Gyldal.

Han ser blandt andet de nyuddannede læreres møde med den komplekse virkelighed i folkeskolen som et af de områder, der skal styrkes og lægger ikke skjul på, at indsatsen for en bedre folkeskole kræver en stor indsats fra alle parter. Alligevel mener han, at indsatsen kan lykkes uden større indblanding fra politikerne på Christiansborg i form af større ændringer i reguleringen af læreruddannelsen.

“Vi skal bruge vores tid på at diskutere, hvordan kan vi få det optimale ud af den ramme, vi har i dag og i udgangspunktet med den økonomi, der er til rådighed. Og så kan vi have den ambition, at vi kan løfte det endnu videre, hvis vi får et lidt større rygstød fra Christiansborg”, siger Thomas Gyldal.

Ved dagens afslutning konkluderede Camilla Wang, næstformand i Danske Professionshøjskoler, at hun er blevet bekræftet i, at der er en fælles forståelse af de vigtigste udfordringer.

“Vi har et fælles fokus på især en styrkelse af læringskulturen, en bedre kobling mellem læreruddannelsen og folkeskolen og en række andre udfordringer, vi skal arbejde videre med. Min oplevelse er, at vi alle går herfra med ny inspiration til det arbejde, som allerede er i gang med at skabe de nødvendige forbedringer”, siger Camilla Wang.

Tilmeld nyhedsbrev