Flere studerende uddannes for færre midler

Danske Professionshøjskoler har netop udgivet “Professionshøjskolerne i tal 2016”. Man kan blandt andet læse, at sektoren i dag uddanner langt flere studerende for færre midler, da antallet af dimittender de seneste år er steget mens taksterne til undervisning er faldet.

Tallene i “Professionshøjskolerne i tal 2016” viser også, at uddannelserne på professionshøjskolerne stadig er populære. De fem største uddannelser stod i 2016 højest på ønskelisten på næsten hver 4. ansøgning til en videregående uddannelse. Hver 3. af de studerende, der optages på en videregående uddannelse optages på en professionshøjskole, og næsten 4 ud af 10 nyuddannede fra en videregående uddannelse er uddannet herfra.

Tallene viser også, at professionshøjskolerne med sine uddannelsesudbud i ca. 40 byer er med til at sikre forsyning af kvalificeret arbejdskraft i alle egne af Danmark og dermed er med til at tiltrække og fastholde arbejdskraft regionalt, da næsten 9 ud af 10 af de nyuddannede bliver boende i regionen, hvor de er uddannet.

Man kan også læse, at professionshøjskolerne uddanner til beskæftigelse både i den private og offentlige sektor, da hver femte ansættes på det private arbejdsmarked, og at de nyuddannede har en beskæftigelse, der er bedre end på øvrige videregående uddannelser.

På efter- og videreuddannelsesområdet viser tallene, at hver anden deltager i videregående efter- og videreuddannelse i Danmark tager uddannelsen på en professionshøjskole.

Se Professionshøjskolerne i tal 2016 her:

Til visning på skærm: Professionshøjskoler i tal 2016

Printvenlig version: Professionshøjskoler i tal 2016

 

Tilmeld nyhedsbrev