Ny rapport: Læreruddannelsen i globalt perspektiv

Ny rapport fra Danske Professionshøjskoler belyser læreruddannelsen i Danmark og i ni andre lande, som er sammenlignelige med Danmark.

Verden over arbejdes der på at udvikle de nationale skolesystemer, og i den sammenhæng spiller lærerprofessionen og derfor læreruddannelsen en afgørende rolle.

Der er mange ligheder på tværs af landene, men rapporten slår samtidig fast, at der er ikke er én gylden model for læreruddannelsen. De ti lande i rapporten har på afgørende områder forskellige tilgange til uddannelsen af lærere, og rapporten viser, at der er flere forskellige veje til at lykkes med læreruddannelsen.

Der er imidlertid inspiration at hente i rapporten i forhold til dansk kontekst. Dels giver landerapporterne alternative bud på, hvordan forskellige udfordringer omkring læreruddannelsen opfattes og adresseres på tværs af landene. Dels giver rapporten mulighed for en direkte sammenstilling af de forskellige landes tilrettelæggelse og rammesætning af læreruddannelsen på en række nøgledimensioner.

Rapporten beskriver og sammenligner læreruddannelsen i Danmark, England, Finland, Holland, New Zealand, Norge, Ontario (Canada), Singapore, Sverige og Tyskland.

Læs rapporten ved at hente pdf’en nedenfor. 

Tilmeld nyhedsbrev