Danske Professionshøjskoler: Ny regering får stærkt udgangspunkt for at løse centrale udfordringer

Forståelsespapiret forud for en ny socialdemokratisk regering er et stærkt grundlag for at tage fat om de væsentligste udfordringer i samfundet lige nu, mener Danske Professionshøjskoler, og peger på kvalitet i uddannelser som en væsentlig del af svaret på udfordringerne.

”Samlet set er forståelsespapiret et stærkt udgangspunkt for at tage de udfordringer op, som på flere områder kan true vækst og velfærd. Især er mangel på arbejdskraft uden tvivl en af de alvorligste trusler, vi står over for som samfund, og de fire partier har et stærkt blik for behovet for uddannelser og dermed arbejdskraft til hele Danmark”, siger Peter Sørensen, formand for formandskollegiet i Danske Professionshøjskoler og til daglig borgmester i Horsens.

Danske Professionshøjskoler ser de ret præcise formuleringer om især sundhedspersonale og pædagoger som en klar erkendelse af, at der er behov for hurtig handling.

”Partierne er meget konkrete om behovet for at uddanne især mere sundhedspersonale og flere pædagoger, og det er et arbejde, vi er klar til at sætte i gang med det samme. Hvis vi skal løfte to store uddannelser som pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen med både den kvantitet og kvalitet, der er behov for, så ligger der en stor indsats foran os. Så jo før vi kommer i gang, jo bedre”, siger Stefan Hermann, formand for rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler.

Et andet vigtigt kendetegn ved forståelsespapiret er, at de fire partier bebuder en plan for spredning af uddannelser i hele landet, mener Peter Sørensen.

”Uddannelserne skal leve op til samfundets behov, og vi ser allerede mangel på bl.a. sygeplejersker og pædagoger. En samlet plan er nødvendig for at sikre, at løsninger på et område ikke skaber nye udfordringer andre steder, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet på at finde gode og dækkende løsninger”, siger Peter Sørensen.

Tilmeld nyhedsbrev