Ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

Ny uddannelse giver sygeplejersker mere viden om ustabile patientforløb og komplekse opgaver og bedre kompetencer til at koordinere sammenhængende patientforløb.

En ny specialuddannelse i borgernær sygepleje målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i kommunerne og i almen praksis, er klar. Kompetenceløftet skal sikre sygeplejefaglige kompetencer, der matcher udviklingen i kommunerne og i almen praksis i disse år med kortere liggetider på sygehusene og dermed flere opgaver med pleje- og behandlingskrævende borgere og patienter i kommunerne og almen praksis.

Sygeplejersker med specialuddannelsen kan bl.a. varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb, lede og koordinere sammenhængende patientforløb, sikre, at ny viden om komplekse forløb bliver forankret i enheden/kommunen og dermed understøtter det løbende kvalitetsarbejde, samt fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

LÆS MERE: Borgernær sygepleje med gode resultater

Specialuddannelsen består af tre dele og strækker sig over ét år med i alt 40 ugers uddannelse:

1. Kliniske kompetencer. Fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en rehabiliterende og borger- og patientinddragelse inddragende tilgang.
2. Organisatoriske kompetencer. Fokus på forløb på tværs af sektorer
3. Kvalitetsarbejde. Fokus på forankring af ny viden og implementering.

Ugerne fordeler sig på:

– 28 ugers klinisk uddannelse på eget ansættelsessted
– 6 ugers ekstern klinik på eksempelvis hospitaler eller almen praksis
– 6 ugers praksisnær teoriundervisning på uddannelsesinstitutionen

I løbet af de kliniske perioder vil der i mindre omfang være webinarer, der skal underbygge sammenhængen mellem teori og praksis.

Optagelse kræver:

– Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau eller tilsvarende.
– Dansk autorisation som sygeplejerske.
– Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område.

Specialuddannelsen udbydes fra starten af december 2018. Se yderligere oplysninger fra de enkelte uddannelsessteder her:

LÆS MERE: Professionshøjskolernes uddannelser – grunduddannelser og efter- og videreuddannelser

Tilmeld nyhedsbrev