Ny stor uddannelsesinstitution åbner 1. marts: Københavns Professionshøjskole

Den 1. marts 2018 får Danmark en ny uddannelsesinstitution, når UCC og Metropol bliver  til Københavns Professionshøjskole. Med 20.000 studerende og 21 videregående uddannelser bliver den nye professionshøjskole en af hovedstadens og landets største institutioner for videregående uddannelse. 

Københavns Professionshøjskole bliver en af hovedstadens største uddannelsesinstitutioner med sine 20.000 studerende, 2.000 medarbejdere og 21 videregående uddannelser, der bl.a. er rettet mod sundheds-, dagtilbuds-, skole- og socialområdet. Formand Stefan Hermann mener, at sammenlægningen af de to københavnske professionshøjskoler vil blive en stor styrke for uddannelserne – i den nye institution kan uddannelserne befrugte hinanden og skabe grobund for bl.a. tværfagligt samarbejde i praksis:

”Vores samfund har brug for dygtige professionelle ude på skoler, hospitaler, i dagtilbud og andre samfundsbærende institutioner. Vores ambition er at skabe stærkere uddannelsesmiljøer og dermed stærkere professionelle, der både er fagligt dygtige og kan arbejde på tværs til gavn for borgerne. Det glæder jeg mig meget til at arbejde for,” siger formand Stefan Hermann.

Københavns Professionshøjskole samler kræfterne inden for både grunduddannelse, efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling. Dermed bliver Københavns Professionshøjskole en vigtig aktør i udviklingen af professionsuddannelser, forskning og udvikling samt kompetenceudvikling på ikke mindst velfærdsområdet. Og den bliver en stærk samarbejdspartner for kommuner, regionen, institutioner og skoler med sit store hold af dygtige undervisere og konsulenter, der underviser, forsker og udvikler med tæt kontakt til praksis.

Danmarks vigtige velfærdsuddannelser
Blandt de 21 uddannelser, som Københavns Professionshøjskole udbyder, finder man landets største uddannelser: uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver.  Københavns Professionshøjskole kommer til at uddanne professionsbachelorer til alle dele af samfundet, bl.a. også til administrative opgaver i kommunerne og som konsulenter i det private, fx med den nye professionsbachelor i skat.

”Med vores faglige bredde og dybde er det ambitionen at blive det bedste afsæt for fremtidens fagprofessionelle. Pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, lærere, fysioterapeuter, bioanalytikere og alle de andre, vi uddanner, skal ikke alene føle sig godt klædt på i mødet med virkeligheden, når de er færdige hos os. De skal også bidrage til at udvikle deres professioner og de opgaver, de varetager,” siger Stefan Hermann.

Tilblivelsen af Københavns Professionshøjskole er bl.a. sket i dialog med medarbejdere og studerende. Gennem cafémøder og arbejdsgrupper har alle haft mulighed for at komme med ideer, holdninger og spørgsmål til den nye professionshøjskole. En inddragelse som vil fortsætte og udvides, ligesom at eksterne samarbejdspartnere og interessenter kommer til at spille en vigtig rolle i udviklingen af strategien for Københavns Professionshøjskole.

Fusionen mellem UCC og Metropol er en betydelig opgave, der gradvist vil blive realiseret organisatorisk og ledelsesmæssigt i løbet af 2018. Den 1. maj 2018 vil en ny bestyrelse være på plads. Til september begynder alle de nye studerende som 1. årgang på Københavns Professionshøjskole.

Københavns Professionshøjskole har hovedsæde på Campus Carlsberg i København, der åbnede i 2016. Uddannelserne ligger på 11 forskellige adresser i København, Hillerød, Helsingør, Aarhus, Nødebo og på Frederiksberg og Bornholm.

Læs interview med formand Danske Professionshøjskoler og rektor for Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann

Læs mere på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside kp.dk

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Formand Stefan Hermann, tlf. 26137397

Tilmeld nyhedsbrev