Ny sundhedsadministrativ uddannelse skal møde nye behov i sundhedsvæsenet

Stigende kompleksitet og udfordringer i sundhedssektoren fører til oprettelse af en ny uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator. Den erstatter den nuværende lægesekretæruddannelse. Opkvalificeringen skal sikre, at de sundhedsadministrative medarbejdere har de kompetencer, sundhedsvæsenet har eller får behov for.

”I disse år sker der store forandringer i sundhedsvæsenet, og den nuværende uddannelse til lægesekretær er ikke længere tilstrækkelig til at møde det behov for kompetencer, som efterspørges i sundhedsvæsenet, ” siger Hanne Sandahl, uddannelsesdekan på VIA University College og formand for ledernetværket på den nye uddannelse.

Hun peger bl.a. på, at mængden af data er steget. Det stiller krav til medarbejdernes evne til at forstå og anvende teknologi og data i det enkelte patientforløb. På den måde er der opstået nye opgaver i sundhedssektoren.

”Sundhedsvæsenet lægger stor vægt på forebyggelse og kommunikation mellem sundhedspersonalet og patienter og pårørende. Hele den forandring gør, at der er et behov for en anden type kompetencer og en anden type job og dermed også en anden type medarbejdere”, siger Hanne Sandahl.

Alle professionshøjskoler udbyder den nye samfundsfaglige uddannelse

Den nye samfundsfaglige erhvervsakademiuddannelse som ’sundhedsadministrativ koordinator’ bliver udbudt på alle professionshøjskolerne og slår dørene op for det første hold studerende til september 2021.

Hanne Sandahl fortæller, at udviklingen af uddannelsen tager udgangspunkt i, hvilke kompetencer der er brug for nu og i fremtiden.

”Der er brug for medarbejdere, der kan varetage en lang række koordinerende, administrative og planlægningsmæssige opgaver, og den ny uddannelse afspejler den tværfaglige virkelighed, som sundhedsadministrative medarbejdere vil møde i praksis. Uddannelsen vil bidrage til, at nogle af de øvrige medarbejdergrupper i sundhedsvæsenet bliver aflastet for administrative opgaver og i stedet kan koncentrere sig om den nære patientbehandling og patientpleje”, siger Hanne Sandahl. 

SUNDHEDSADMINISTRATIV KOORDINATOR: FAKTA OM UDDANNELSEN

Danske Regioner er den primære aftager af de færdiguddannede fra den nuværende lægesekretæruddannelse, og det er her, man har oplevet et behov for en ny uddannelse. Uddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Danske Regioner, HK, PLO og professionshøjskolerne. Det forventes, at Danske Regioner vil aftage 95 procent af de uddannede sundhedsadministrative koordinatorer.

Den nye erhvervsakademiuddannelse vil have en varighed på 2,5 år svarende til 150 ECTS og kommer til at bestå af både samfundsfaglige og sundhedsfaglige elementer. Uddannelsen vil blive udbudt på alle landets seks professionshøjskoler og være SU-finansieret. Den nuværende lægesekretæruddannelse bliver udbudt på otte af landets handelsskoler og har elevløn. Den vil blive udfaset de kommende år og vil have sidste optag i 2022.

Tilmeld nyhedsbrev