Nye kvote 2-søgetal understreger det akutte behov for en ambitiøs reform af velfærdsrettede professionsuddannelser

Dagens søgetal for kvote 2 viser samlet set et fald i søgningen mod de fire store velfærdsrettede professionsuddannelser på 5 pct. siden sidste år og hele 44 pct. over de seneste 10 år. Det understreger behovet for en ambitiøs reform, der vender udviklingen og gør det mere attraktivt for unge at vælge en professionsuddannelse og
-karrievej.

Klokken 12 i dag udløb fristen for at søge videregående uddannelse gennem kvote 2. Dagens tal viser, at søgningen mod de fire store velfærdsrettede professionsuddannelser til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver samlet set falder med fem 5 pct. siden sidste års lave optag. For pædagoguddannelsen er der tale om et fald i søgningen på hele 13 pct. siden sidste år, mens det for socialrådgiveruddannelsen er syv pct. Til gengæld er mange års store fald i søgningen til sygeplejerskeuddannelsen vendt til en mindre stigning på fem pct. Dagens tal understreger, at vi som samfund fortsat ser ind i en alvorlig mangel på dygtige fagprofessionelle.

Ser man på den langvarige tendens over de seneste 10 år, er søgningen mod samfundsbærende professionsrettede uddannelser faldet markant. For fx pædagog- og sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen gælder det et fald i søgningen på hhv. 57, 46 og 40 pct. siden 2015. Det er en meget bekymrende udvikling, der, ifølge Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, truer fundamentet under vores fælles velfærdssamfund.

”De seneste 10 års udvikling taler sit tydelige sprog. Status quo er ganske enkelt ikke en mulighed. Målet med regeringens varslede reform af de her uddannelser står for mig helt klart: Det skal være langt mere attraktivt at vælge en professionsuddannelse, så flere unge i fremtiden ser de spændende faglige og personlige muligheder, der ligger i at blive en rigtig dygtig pædagog eller sygeplejerske, siger Camilla Wang.

Professionsrettede sundhedsuddannelser under pres
Selvom de færreste er klar over det, står en række professionsuddannelser på sundhedsområdet også med store udfordringer med bl.a. faldende søgning. Med dagens søgetal er søgningen mod uddannelser til både ergo- og fysioterapeut faldet med hhv. 7 pct. og 2 pct. sammenlignet med kvote 2-søgetal d. 15. marts sidste år. Over de seneste 10 år er søgningen mod 6 ud af 9 sundhedsuddannelser på professionshøjskolerne faldet drastisk. Det gælder fx sygeplejerske-, fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen, som alle har oplevet et fald i søgningen på omkring 50 pct.

En bekymrende udvikling der, ifølge Camilla Wang, understreger, at der i en kommende reform også er brug for at tænke i helt nye baner i forhold til de sundhedsrettede professionsuddannelser, så vi kan gøre valget af en professionsrettet sundhedsuddannelse og -karriere mere attraktivt.

Afgørende, at regeringens varslede reform bliver en gamechanger
Regeringen har ad flere omgange varslet en reform, der skal styrke og forny de professions- og erhvervsrettede uddannelser. Så sent som tidligere i dag, hvor Uddannelses- og Forskningsminister Christina Egelund lovede reformer, der skal gøre de velfærdsrettede professionsuddannelser mere attraktive. Et reformarbejde som forkvinden i Danske Professionshøjskoler venter med spænding på, og ikke mindst har store forventninger til.

”Der er brug for en helt ny virkelighed. Det er fuldstændig afgørende, at regeringen i det varslede reformudspil går både bredt og grundigt til værks. Det er nu, vi skal finde sammen om ambitiøse løsninger, der én gang for alle gør valget af en professionsuddannelse mere attraktivt, lyder det fra Camilla Wang.

Her peger forkvinden særligt på to afgørende parametre. For det første muligheden for livslang læring og flere videreuddannelsesmuligheder, som viser de unge, at valget af en professionsuddannelse også åbner op for mange spændende uddannelses- og karriereveje. For det andet er det afgørende at styrke professionsuddannelserne, så de studerende i fremtiden møder mere intensive uddannelser med fx mere undervisning på mindre hold, hvor underviserne har tættere kontakt til de studerende.

Selvom det samlede søgetal for årets optag på de videregående uddannelser først kendes i starten af juli, er dagens tal for søgningen via kvote 2 en god indikator for, hvordan det samlede søgetal vil se ud. Det skyldes, at en stor andel af ansøgerne til professionshøjskolerne søger ind inden d. 15. marts. Igennem de sidste 10 år har 2 ud af 3 af alle 1. prioritetsansøgerne til professionshøjskolernes uddannelser nemlig ind søgt i forbindelse med kvote 2-søgefristen d. 15. marts. 

Find oversigt over alle 1. prioritetsansøgere pr. 15. marts til uddannelser på professionshøjskolerne her.

Tilmeld nyhedsbrev