Nye lærere har udsigt til massevis af jobs

Hundredevis af lærere går på pension eller nedsat tid i disse år. Samtidig giver Folkeskolereformen behov for flere lærertimer i folkeskolen, og resultatet er et særdeles gunstigt arbejdsmarked for kommende lærere. De lærerstuderende er optimistiske og ser frem til at præge fremtidens skole i Danmark. Springbrættet er den nye læreruddannelse, der med fokus på tværfaglighed og nye undervisningsformer netop er tilpasset reformen.

Unge mennesker, som søger ind på læreruddannelsen i år, har udsigt til nogle ganske særlige karrieremuligheder.

Den nye folkeskolereform betyder, at eleverne fremover skal have flere timer, og det øger behovet for lærere. Derudover forlader flere hundrede lærere folkeskolen i disse år – de fleste fordi de går på pension, men der er også lærere, der skifter fag bl.a. på grund af utilfredshed med den nye reform.

Det giver en lang række ledige lærerstillinger, hvilket understøttes af stillingsopslagene i Fagbladet Folkeskolen. Fra januar til maj 2013 havde bladet 309 stillingsopslag, mens samme periode i år bød på hele 444 stillingsopslag. Altså en fremgang på 135 stillingsopslag på blot ét år.

Faget er vigtigere end jobopslag
– Det er særligt attraktivt at søge ind på læreruddannelsen nu, fordi man fx får en masse nye muligheder for at tone sin uddannelse mod skolens udfordringer, og fordi der bliver stor efterspørgsel efter gode lærere i de kommende år. Endelig er det en folkeskole i forandring, som man får en unik chance for at være med til at præge, siger Tove Hvid, dekan på Professionshøjskolen UCC og formand for den styregruppe, der stod i spidsen for udviklingen af den nye læreruddannelse, der blev indført sidste år.

Antallet af arbejdsløse lærere er allerede raslet ned. Ifølge Fagbladet Folkeskolen var der i april 2014 1.838 ledige lærere, hvilket er 37 procent færre end i april 2012, og den tendens ventes at fortsætte i de kommende år.

– Vi brænder for at komme ud at bruge det, vi har lært, og skabe god undervisning. Derfor er det selvfølgelig dejligt, at der ser ud til at være gode jobmuligheder for os. Men det må ikke være den primære drivkraft for at søge ind på læreruddannelsen. Det skal være lysten til at forme unge mennesker og motivere dem til læring, der skal være afgørende. Det er dét, der gør det til verdens fedeste fag, siger Bob Bohlbro, formand for Lærerstuderendes Landskreds.

Nye karrieremuligheder med ny læreruddannelse
Den nye læreruddannelse, der blev indført sidste år, er på mange måder designet til skolereformen og den nye folkeskole-virkelighed med ”heldagsskole” og flere fleksible forløb.

– Indholdet i uddannelsen er tilpasset de krav, der stilles til fremtidens lærer. Skolereformen fordrer bl.a. nye og dynamiske undervisningsformer, tværfagligt samarbejde og lærere, der er uddannede til at arbejde med målstyret undervisning og undervisningsdifferentiering. Og det er netop nogle af de ting, der er i fokus på den nye læreruddannelse, siger Tove Hvid.

Kravene på uddannelsen er blevet skærpede, og de studerende får bedre mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter. Det er ifølge formanden for Lærerstuderendes Landskreds med til at bygge bro mellem teori og praksis og give nye udfoldelsesmuligheder som lærer.

– Tidligere var der måske en bekymring om karriereperspektiverne som lærer. Nogle frygtede måske, at de ville sidde fast i det samme lærerjob i 40 år, men den nye uddannelse skaber en ny lærertype med helt nye karrieremuligheder. Fx bliver det nemmere at læse videre efter læreruddannelsen og måske vende tilbage til skolen i en rolle som pædagogisk konsulent eller lignende, siger Bob Bohlbro.

Læreruddannelsen optager studerende frem til den 5. juli ligesom de fleste andre videregående uddannelser i Danmark.

Kontaktoplysninger
Tove Hvid. Dekan på Professionshøjskolen UCC og formand for den nationale styregruppe for udvikling af Ny Læreruddannelse
Tlf.: +45 4189 7483
Mail: thp@ucc.dk

Bob Bohlbro, Formand for Lærerstuderendes Landskreds
Tlf.: 30 92 55 15
Mail: bobo@llnet.dk

David Erichsen, Kommunikationschef for Danske Professionshøjskoler
Tlf.: +45 3140 9985
Mail: de@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev