Nye udviklingskontrakter for 2015 – 2017

Fælles målsætninger for kvalitet i uddannelserne, styrket internationalisering og styrket forsknings- og udviklingsbasering. Det er den røde tråd i professionshøjskolerne udviklingskontrakter for 2015 – 2017, som netop er indgået med ministeren

Af David Erichsen

Torsdag den 8. januar var de otte formænd for professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole sat stævne hos uddannelsesministeren for at underskrive udviklingskontrakterne for 2015 – 2017.

”På sektorens vegne er jeg meget tilfreds med de udviklingskontrakter, vi har fået underskrevet. Vi ser kontrakterne som et tegn på, at ministeren er enig med os i, at der skal sættes ambitiøse mål for kvalitetsudvikling af vores uddannelser gennem blandt andet en kapacitetsopbygning på forsknings- og udviklingsområdet og implementering af vores fælles studieaktivitetsmodel,” siger formand for professionshøjskolernes bestyrelsesforening, Ove E Dalsgaard.

I forhold til oprindeligt fem foreslåede fælles mål er kontrakterne endt med tre konkrete fælles mål, som er bedre kvalitet i uddannelserne, styrket internationalisering, og styrket forsknings- og udviklingsbasering.

Bedre kvalitet i uddannelserne skal måles på øget studieintensitet i form af måling af antal timer, de studerende anvender på deres studie, mens styrket internationalisering blandt andet skal måles på andelen af de studerende fra de danske videregående uddannelsesinstitutioner som er på studie eller praktikophold i udlandet.

Det fælles mål om styrket forsknings- og udviklingsbasering og kapacitetsopbygning i forhold til en fremtidig ret til at udbyde master og øget understøttelse af grunduddannelserne med praksisorienteret forskning og udvikling har en række konkrete målepunkter, som indgår med institutionsspecifikke måltal. De konkrete målepunkter er antal FoU aktive medarbejdere med Ph.d.-grad, antal ph.d.studerende og forskellige typer af publikationer som indgår på enten Forsknings- og Innovations-styrelsens autoritetsliste eller på UC Videns liste over anerkendte publikationskanaler.

Det oprindelige fælles mål om øget social mobilitet erstattes af konkrete institutionsspecifikke indsatser, og det fælles mål om bedre sammenhæng og samarbejde, som handler om udbud af masterniveau på professionshøjskolerne udgår, da masterudbud ifølge ministeriet forudsætter en politisk stillingtagen, som ikke skal foregå i regi af udviklingskontrakterne.

Se pressemeddelelse om udviklingskontrakterne fra Uddannelses- og forskningsministeriet

Se udviklingskontrakter for 2015 – 2017 for alle videregående uddannelser

Tilmeld nyhedsbrev