Nyuddannede socialrådgivere er jobklare

Svar på: Nyuddannede socialrådgivere skal være jobklare

Af talsmand for socialrådgiveruddannelsen, uddannelsesdirektør UC Syddanmark, Karen Marie Madsen

Danske Professionshøjskoler er enige med Anna Mee Allerslev i, at man ikke skal behøve at sende en nyuddannet og nyansat på efteruddannelse på første arbejdsdag, og professionshøjskolerne vedkender sig som udbyder af socialrådgiveruddannelsen selvfølgelig ansvaret for kvaliteten i uddannelsen.

Men det er også virkeligheden, at den faglige bredde, kompleksiteten og udviklingen i socialrådgivernes arbejdsopgaver gør, at løbende kompetenceudvikling og specialisering er nødvendig for at kunne varetage sit job. Det er et vilkår, som de fleste professioner er underlagt.

Derfor handler det i virkeligheden om at finde den rette balance mellem de kompetencer, man skal have med fra grunduddannelsen, og de kompetencer det er nødvendigt at tilegne sig i dialog med sin arbejdsplads i forhold til de specifikke opgaver, der skal løses, og den måde kommunerne udvikler sig på.

I 2010 gennemførte EVA en arbejdsmarkedsundersøgelse af socialrådgiveruddannelsen, som konkluderede, at der er mere behov for en styrkelse af de grundlæggende kompetencer frem for specialiseringer på uddannelsen. Undersøgelsen ligger til grund for en modernisering af socialrådgiveruddannelsen, som derfor for ganske nylig er blevet tilpasset det behov, aftagerne har. Der er endnu ikke dimitteret studerende fra den nye socialrådgiveruddannelse.

Ligesom læreruddannelsen og senest pædagoguddannelsen har socialrådgiveruddannelsen fået et generelt løft af fagligheden, det er blandt andet blevet muligt at vælge en studieretning, og de grundlæggende kompetencer er prioriteret op. Hvis dette løft af uddannelsen endnu ikke er implementeret tilfredsstillende på socialrådgiveruddannelsen hos lektor Karin Kildedal i Aalborg, vil vi opfordre til, at man tager initiativ til at rette op på det i Aalborg.

Jo mere der samarbejdes med aftagerne om vores uddannelser, jo mere relevante bliver de nyuddannede også for aftagerne. Professionshøjskolerne vil derfor altid gerne i dialog med kommunerne om for eksempel gode cases til brug i undervisningen etc.

Se indlæg fra Anne Mee Allerslevs – klik her

Tilmeld nyhedsbrev