Øget fokus på politik og kommunikation

Danske Professionshøjskoler opruster indsatsen indenfor politik og kommunikation. Det skal ske ved at styrke foreningens ledelse med en ny direktør

Danske Professionshøjskoler har besluttet at supplere den nuværende ledelse i foreningen med en ny direktør, som efter planen skal tiltræde 1. juni 2015. Den nuværende direktør fortsætter som sekretariatschef. Målet med denne styrkelse af foreningens ledelse er at få en øget indsats inden for politik og kommunikation.

”Vi har det sidste halve års tid haft en række overvejelser om, hvordan vi bedst kan strukturere foreningens arbejdsform, så vi fremadrettet får mere fokus på disse to vigtige områder. Kunsten har været, at vi samtidig gerne vil fastholde den nuværende høje kvalitet i opgaveudførelsen på foreningens øvrige arbejdsområder. Det har vi med denne beslutning fundet en god løsning på,” siger formand Harald Mikkelsen.

Den nye direktør bliver den overordnede leder af foreningens samlede aktiviteter. For at give den nye direktør de bedste betingelser for at have sit primære fokus på netop politik og kommunikation, har man også besluttet, at det er nødvendigt med en fast og sikker styring af sekretariatets mere interne opgaver. Denne ledelsesopgave skal derfor varetages af en sekretariatschef med reference til den ny direktør.

”Vi har aftalt med foreningens nuværende direktør, Marianne la Cour Sonne, at hun fremover beklæder stillingen som Danske Professionshøjskolers sekretariatschef. Vi er meget glade for det fortsatte samarbejde med Marianne la Cour Sonne, da foreningen derved sikres en stor analytisk kapacitet, stor viden om uddannelsesområdet og en sikker leder af det daglige arbejde i sekretariatet,” siger Harald Mikkelsen.

Ændringen træder i kraft, når den nye direktør tiltræder, hvilket forventes at ske 1. juni. Stillingen forventes at blive slået op i løbet af februar.

For yderligere information:
Formand, Harald Mikkelsen
Direktør, Marianne la Cour Sonne
Kommunikationschef, David Erichsen

Tilmeld nyhedsbrev