Omprioriteringsbidrag koster professionshøjskolesektoren 2,6 mia. kr.

Nye tal viser, at omprioriteringsbidraget med regeringens forslag til finanslov i alt kommer til at trække 2,6 mia. kr. ud af professionshøjskolesektorens budgetter i perioden 2016-22. En umulig opgave at levere kvalitet i uddannelserne med den ramme, siger formand Stefan Hermann.

Med regeringens oplæg til finanslov bliver omprioriteringsbidraget for uddannelsesområdet forlænget frem til 2022, og det kommer til at sætte dybe spor i uddannelsernes budgetter. Samlet set koster besparelserne 2,6 mia. kr. i professionshøjskolesektorens budgetter, og det gør det til en umulig opgave at levere kvalitet i uddannelserne, mener Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler.

”Når åreladningen fortsætter så længe, så kan vi ikke levere det, vi er sat i verden til: Uddannelser som sikrer kvalificerede professionelle til at løfte de opgaver, som får samfundet til at fungere og udvikle sig. Beløbet svarer til

Beløbet svarer til 1.200 årsværk[1]. De beløb finder vi ikke ved at slukke for varmen om vinteren og bede medarbejderne om selv at medbringe kuglepenne”, siger Stefan Hermann.

Selv med det bebudede stop for omprioriteringsbidraget i 2022 kan uddannelserne ikke regne med at slippe for omprioriteringsbidraget, hvis regeringen får gennemført sit finanslovsforslag. Besparelserne fortsætter, blot med den ændring, at pengene bliver inden for ressortområdet, og institutionerne får ikke mulighed for at vide, hvordan pengene fordeles eller om de får del i dem.

”Langtidsplanlægning er en forudsætning for at levere uddannelser af høj kvalitet. Udvikling er ikke noget, der sker hen over et weekendseminar. Derfor er finanslovsforslaget en afsporing af vores muligheder for at leve op til de krav, arbejdsgiverne stiller til de dimittender, der skal gøre fyldest på skoler, sygehuse, i dagtilbud og private virksomheder”, siger Stefan Hermann.

Se uddybende fakta om konsekvenserne af finanslovsforslaget her.

[1] Besparelserne i omprioriteringsbidraget omregnet til medarbejderårsværk kan estimeres til omkring 1.200 årsværk i 2022. Der tages udgangspunkt i besparelsen på 669 mio. kr. i 2022. Antagelsen er samme antal medarbejdere, lønniveau og fordeling på stillingskategorier som i 2017.

Tilmeld nyhedsbrev