Optag: Flere vil være pædagog uden for de store byer

De sidste ti år har der været en stor stigning i studerende på pædagoguddannelsen i provinsen. Mens der i 2008 blev optaget 44,4 pct. af de studerende på pædagoguddannelser uden for de fire store byer, er det tal i 2018 steget til 56 pct. Det svarer til en stigning på 11,6 procentpoint.

I nat får 64.943 kommende studerende besked om, de er optaget på en videregående uddannelse. På Danmarks største uddannelse – pædagoguddannelsen –vil stadig flere gerne studere i provinsbyer som Esbjerg, Nykøbing Falster og Svendborg. 56 pct. af de optagne på pædagoguddannelsen i 2018 starter inden længe på introforløb på pædagoguddannelser i provinsen. Det svarer til en stigning på 11,6 procentpoint siden 2008. Samlet set er der et lille fald i optaget på pædagoguddannelsen i forhold til sidste år på 3 pct. eller 143 færre optagne.

Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler udtaler: ’Der er brug for dygtige pædagoger i hele Danmark. Til at stimulere og udvikle vores helt små børn i vuggestuen og vores større børn i skolen og SFO’en. Og til at sikre gode og trygge rammer for borgere i udsatte positioner. Derfor glæder jeg mig virkelig meget over, at denne vigtige uddannelse har så stor appel hos de unge i hele landet – og i stigende grad i provinsen’.

Samme tendens ses for to andre store professionsuddannelser – sygeplejerske- og læreruddannelsen. På sygeplejerskeuddannelsen har der fra 2008 til 2018 været en stigning på 13,7 procentpoint i andelen af optagne uden for de fire store byer. Fra 41,3 pct. i 2008 til 55,0 pct. i 2018. På læreruddannelsen er andelen steget med 3,2 procentpoint i samme periode til 36, 8 pct. i 2018.


Men også de tekniske- og merkantile uddannelser på professionshøjskolerne som diplomingeniør, energiteknolog og markedsføringsøkonom hitter hos de unge. Her er optaget 9 pct. flere i 2018 sammenlignet med sidste år.

’Det er både positivt og vigtigt, at de unges interesse for tekniske og merkantile studier er stigende. Deres kompetencer er i stigende grad efterspurgt i erhvervslivet – både blandt de små, mellemstore og helt store virksomheder ’, siger Stefan Hermann.

Fakta
Fakta om pædagoguddannelsen
Fakta om læreruddannelsen

Kontakt
Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler på 26137397.
Inge Friis Svendsen, direktør, Danske Professionshøjskoler på 31375981 eller ifs@uc-dk.dk.

Tilmeld nyhedsbrev