Professionsuddannelser fastholder unges interesse

Den 28. juli kom der svar om optagelse til ansøgere på professionsbacheloruddannelser og andre videregående uddannelser. I de kommende uger er det muligt at søge ind på uddannelser med ledige pladser.

Andelen af unge der vælger en professionsbachelor fastholdes på niveau med sidste års søgning. Det sker trods fald i den samlede søgning på videregående uddannelser på landsplan

65.165 studerende. Så mange er i år samlet blevet optaget på de videregående uddannelser i Danmark. I forhold til sidste år er det et fald på 2 procent eller 1275 personer. På trods af det samlede fald i antal optagede til de videregående uddannelser, fastholder professionsbacheloruddannelserne niveauet fra sidste år med 21.964 optagede.

Det glæder formand for Danske Professionshøjskoler Stefan Hermann.

”Det er en god nyhed, da det er væsentligt for os alle sammen, at interessen for at søge ind på professionsbacheloruddannelserne fastholdes. Der er brug for stærke professioner til at udvikle og drive vores samfund, og stærke professioner begynder med dygtige studerende og gode uddannelser.”

Uddannelser der gør en forskel
En professionsbacheloruddannelse er en uddannelse, der foregår i professionelle læringsfællesskaber tæt forbundet med praksis.

”Vores uddannelser bygger på aktuel og relevant viden fra egen og andres forskning, som sættes i spil i konkrete samarbejder med en hel verden under uddannelsen – blandt andet gennem praktikforløb som en fast del af uddannelsen. Dertil kommer, at man som professionsuddannet har relativt nemt ved at få job som nyuddannet, uanset om man uddanner sig til privat eller offentlig virksomhed. Du uddanner dig med andre ord meget konkret til at gøre en forskel, og det tror jeg tiltrækker mange unge, ” siger Stefan Hermann.

Hos professionsbacheloruddannelserne meldes der om fremgang i optaget for uddannelsen til sygeplejerske på 5% og på uddannelsen til socialrådgiver på 4%. På læreruddannelsen er den samlede optag meget tæt på uændret i forhold til sidste års stigning på 14%, da der i år i hele landet kun er optaget 9 personer færre end til optaget i 2016.

Af de 10 videregående uddannelser, hvor der er mest rift om pladserne er de 7 også i år en uddannelse fra professionshøjskolesektoren.

Stadig ledige pladser som kan søges
På ministeriets hjemmeside og på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider vil man den kommende tid kunne se, hvor der er ledige pladser på de videregående uddannelser. Alle der ikke fik den ønskede plads i første omgang har altså fortsat mulighed for at søge ind på en uddannelse.

”Danmark har brug for professionsuddannede, og jeg håber derfor, at mange unge de kommende uger vil benytte sig af muligheden for at orientere sig i vores ledige studiepladser for at se, hvor de fortsat kan at søge ind,” siger Stefan Hermann.

Samlet har de i alt 64 videregående uddannelser i regi af Danske Professionshøjskoler (De syv professionshøjskoler, Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København) optaget 22.111 studerende fordelt over hele landet.

Den opdaterede oversigt over optaget til professionshøjskolernes uddannelser kan ses på danskeprofessionshøjskoler.dk/tal-fakta

 

Fakta om optag på de videregående uddannelser 2017

  • 28. juli: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning. Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør KOT-hovedtal på: ufm.dk/optag
  • 28. juli: Ledige pladser: Uddannelser med ledige pladser, der stadig kan søges, kan findes på: ufm.dk/optag/ledige-pladser 
  • 1. september: Studiestart for de fleste uddannelser (en række uddannelser har også studiestart 1. februar).
  • Oktober: Resultatet af optagelsens 2. runde og dermed endelige optag opgøres. Mellem 1. og 2. runde vil nogle ansøgere takke nej til tilbudte pladser, mens andre vil søge ledige pladser.

Søgning og optag i 2017

  • Det samlede søgningstal var 91.539 ansøgere.
  • 65.165 ansøgere bliver per 28. juli tilbudt en plads ved en videregående uddannelse.

Søgning og optag i 2016

  • Det samlede søgningstal var 94.744 ansøgere.
  • 66.439 ansøgere blev per 30. juli tilbudt en plads ved en videregående uddannelse.
  • 64.469 ansøgere var per 1. oktober 2016 påbegyndt en videregående uddannelse.

 

For yderligere kommentarer kontakt:
Formand for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, sh@phmetropol.dk 2613 7397

Tilmeld nyhedsbrev