Optagelsessamtaler til læreruddannelsen virker for både uddannelsen og de studerende

De nye optagelsessamtaler til læreruddannelsen passer godt til de nye krav og forventninger til uddannelsen, mener de studerende. Underviserne på uddannelsen er enige. De opfatter de studerende som både mere motiverede og mere studieegnede

Fra og med studieoptaget sommeren 2013 har det været obligatorisk med en optagelsessamtale for ansøgere til læreruddannelsen med under 7.0 i karaktergennemsnit fra deres ungdomsuddannelse.

Optagelsessamtale som adgang til at komme i betragtning til læreruddannelsen er en skærpelse af adgangskravene, og en netop gennemført evaluering viser, at det er blevet godt modtaget af ansøgerne. For eksempel viser en række interviews med ansøgere, der har været til optagelsessamtale, at langt størstedelen har opfattet samtalerne som positive og relevante. Og det gælder både for ansøgere som kvalificerede sig til læreruddannelsen gennem samtalen, og dem som blev afvist ved samtalerne.

“Resultatet af evalueringen er meget positivt, da det dokumenterer, at kvalitetsløftet i læreruddannelsen er i gang. Formålet med reformen af læreruddannelsen i 2012, hvor man besluttede af indføre optagelsessamtalerne var netop at sikre en fagligt stærkere uddannelse, som bedre matcher folkeskolens behov. Evalueringen viser, at de studerende som optages på læreruddannelsen er mere motiverede end tidligere, og fagligt stærkere” siger professionshøjskolernes talsmand for læreruddannelsen, Tove Hvid.

Det nye optagelsessystem har blandt andet betydet, at de nye studerende har et højere karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelsen end tidligere årgange. I 2012 havde de nye lærerstuderende samlet set et karaktergennemsnit på 6,2, mens gennemsnittet i 2014 ligger på 6,9.

Formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen hilser også den positive udvikling på læreruddannelsen velkommen.

“Der er altid meget fokus på folkeskolen og læreruddannelsen. Og det er helt forståeligt, da folkeskolen er det fundament alle videregående uddannelser står på. En rigtig god folkeskole kræver rigtig gode folkeskolelærere. Derfor er det så positivt, at evalueringen viser, at læreruddannelsen udvikler sig i den rigtige retning. Dertil kommer enigheden i de netop overståede overenskomstforhandlinger mellem Danmarks Lærerforing og KL, som også kan medvirke til, at flere vil overveje at søge ind på uddannelsen” siger Harald Mikkelsen.


Læs også interviews med lærerstuderende, som har været til optagelsessamtale:

Til samtalen viste jeg, at jeg er meget bedre end min studentereksamen
Nuværende studerende: Optagelsesprøven er et godt tiltag
»Det, jeg frygter allermest, er forældrene«


Fakta om optagelsessamtaler på læreruddannelsen

• Evalueringen af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen er lavet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Danske Professionshøjskoler.
• Evalueringen indeholder blandt andet interviews med ansøgere, der har været til samtale, ansøgere, der ikke mødte op til samtale og interviews med undervisere fra læreruddannelsen, der har foretaget samtalerne.
• Optagelsessamtalerne på læreruddannelsen tester blandt andet ansøgernes motivation, faglige forståelse, samarbejdsevner og kommunikationsevner.
• Karaktergennemsnittet for alle optagne i 2014 (ekskl. efteroptag) ligger på 6,9. I 2012 og 2013 var karaktergennemsnittet henholdsvis 6,2 og 6,6.

Læs pressemeddelelsen fra Uddannelses- og forskningsministeriet
Rapport om evaluering af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

Optagelse på læreruddannelsen i 2015
• Ansøgere, der har under 7,0 i karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelsen, skal søge ind på læreruddannelsen gennem kvote 2 senest 15. marts. Det gælder også ansøgere, der afslutter deres adgangsgivende ungdomsuddannelse i 2014 og forventer et gennemsnit omkring eller under 7,0.


For yderligere oplysninger, kontakt:
Talsmand for læreruddannelsen, Dekan Tove Hvid, UCC.
Kommunikationschef, David Erichsen, Danske Professionshøjskoler.

Tilmeld nyhedsbrev