Optagelsessamtaler på læreruddannelsen løfter kvaliteten

En netop gennemført evaluering af optagelsessamtalerne til læreruddannelsen viser, at samtalerne er med til at løfte det faglige niveau og reducere frafaldet på uddannelsen. Den gode udvikling på uddannelsen kan også mærkes hos de studerende

Højere adgangskrav til læreruddannelsen med krav om mindst 7 i snit for at kunne søge optagelse gennem kvote 1 eller optagelsessamtaler gennem kvote 2 virker efter hensigten. Siden 2012 er det faglige niveau hævet og antallet af studerende, som falder fra uddannelsen er blevet mindre, viser ny evaluering.

’Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen Optaget 2015’ er udarbejdet af Styrelsen for Videregående Uddannelser i samarbejde med Danske Professionshøjskoler. Evalueringen viser dels, at andelen af studerende på læreruddannelsen, som er optaget med et gennemsnit på 7 eller derover er steget siden 2012 og dels, at frafaldet er blevet mindre hos de studerende, der optages gennem optagelsessamtaler.

Det glæder rektor på UCL, Erik Knudsen, der er professionshøjskolernes talsmand for læreruddannelsen.

“Evalueringen viser, at optagelsessamtalerne virker efter hensigten. Med samtalerne har vi fået et redskab der kan hjælpe både uddannelserne og ansøgerne med at lave det rette match, så de rigtige optages og færre falder fra på uddannelsen. Det er en meget positiv udvikling, da der er brug for engagerede og dygtige lærere til folkeskolen.”

Højt fagligt niveau på uddannelsen
At optagelsessamtalerne og de stigende krav til at komme ind på læreruddannelsen virker efter hensigten understreges af en netop gennemført undersøgelse af image og studenteridentitet blandt de lærerstuderende.

Undersøgelsen viser, at optagelsessamtalerne overvejende har en positiv betydning for ansøgernes opfattelse af uddannelsen, og at det på studiet ikke kan mærkes, hvem der er optaget gennem kvote 1 eller 2. Generelt er alle studerende overrasket over det høje faglige niveau på uddannelsen.

Det er et resultat, Lis Madsen, formand for de læreruddannelsernes ledernetværk, kan nikke genkendende til.

”Vi kan allerede nu mærke, at de studerende, vi har optaget i de seneste år, har en mere positiv tilgang til uddannelsen, og at deres faglige niveau er højere. Det betyder, at undervisningen kan starte et andet sted, og at tempoet er højere. Dygtige og dedikerede studerende er forudsætningen for et højt fagligt niveau på læreruddannelsen, så vi hilser de skærpede krav velkommen”.

God udvikling skal fastholdes
Evalueringen af optagelsessamtalerne indeholder trods de gode resultater også anbefalinger, som kan bruges til at udvikle og optimere samtalerne yderligere. Det handler om at fastholde den gode udvikling, mener formand for Lærerstuderendes Landskreds, Christian Dalby.

”Vi er glade for at se en fortsat positiv udvikling både i data fra optagelsessamtalerne og i de studerendes opfattelse af dem. Generelt hører jeg studerende tale meget positivt om optagelsessamtaler. Hvad evalueringen også viser er, at der er plads til fortsat udvikling af samtalerne – her peger studerende især på vurderingen af domænet samarbejdsevne, og jeg noterer mig at anbefalingerne peger i samme retning.”

Optagelsessamtalerne blev indført med en reform af læreruddannelsen i 2012 som et krav til alle ansøgere med karaktergennemsnit under 7. De skal sikre en fagligt stærkere uddannelse, som matcher folkeskolens behov.

Ansøgere med karaktergennemsnit under 7 skal søge gennem kvote 2 senest 15. marts.

Læs mere om Optaget 2015 plus delrapporter Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Fakta fra evalueringen:
•I 2015 modtog professionshøjskolerne 16 procent flere ansøgere til læreruddannelsen i forhold til 2014. Antallet af optagne er steget 6 procent.
•18 procent bliver afvist til optagelsessamtalerne. Det er en mærkbar forskel i forhold til 2013 og 2014, hvor henholdsvis 10 og 13 procent blev afvist.
•Andelen af optagne med et karaktergennemsnit på 7 eller højere er siden 2012 steget fra 35 procent til 53 procent. Det samlede karaktergennemsnit er i samme periode steget fra 6,2 til 6,9.
•Et af de centrale formål med det nye optagelsessystem er at nedbringe frafaldet. På læreruddannelsen er der således sket en reduktion i frafaldet på første studieår fra 17 procent for studerende optaget i 2012 til 13 procent for optaget i 2014. Faldet er tydeligst blandt de studerende med laveste karakterer.
•Den største frasortering sker dog inden optagelsessamtalen. I 2015 mødte 18 procent slet ikke op til deres mulighed for optagelsessamtale.
•Samlet frasorterede optagelsessystemet i 2015 knap en tredjedel af det samlede antal ansøgere, som havde et karaktergennemsnit under 7. Knap halvdelen blev afvist ved samtalerne. Resten mødte ikke op til deres samtale.

Optagelseskrav til læreruddannelsen
•Ansøgere til læreruddannelsen, der har under 7 i karaktergennemsnit fra deres ungdomsuddannelse, skal søge gennem kvote 2 senest 15. marts. Det gælder også ansøgere, der afslutter deres adgangsgivende ungdomsuddannelse i 2016 og forventer et gennemsnit omkring eller under 7. Ansøgere med gennemsnit over 7 får direkte adgang til uddannelsen.
•Ved samtalerne testes blandt andet ansøgernes motivation, faglige forståelse, samarbejdsevner og kommunikationsevner.

For yderligere oplysninger kontakt:
Erik Knudsen 2960 5988 erkn@ucl.dk
Lis Madsen 41897671 lima@ucc.dk
Christian Dalby 3092 5515 chda@llnet.dk

Tilmeld nyhedsbrev