Oversigt over udbud af uddannelser

Danske Professionshøjskoler har udarbejdet en aktuel oversigt over udbud at professionsbachelor-, erhvervsakademi-, akademi- og diplomuddannelser

Danske Professionshøjskoler har udarbejdet en aktuel oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskolers udbud af professionsbachelor-, erhvervsakademi, diplom- og akademiuddannelser.  Oversigten angiver ikke tal for optag, antal studerende mv., men viser udelukkende, hvem der udbyder hvilke uddannelser.

Oversigt over udbud at professionsbachelor-, erhvervsakademi-, akademi- og diplomuddannelser (PDF)

Oversigt over udvikling i antal tilbudte studiepladser på professionshøjskolerne og Danmarks medie- og Journalisthøjskole (PDF)

Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside med tal og fakta om søgning og optag på de videregående uddannelser 2015

Tilmeld nyhedsbrev