Pædagoger får job på tekniske skoler og ældrecentre

Mange pædagoger får i disse år arbejde uden for de traditionelle områder som dagtilbud og specialinstitutioner. Nu kan man også møde pædagoger på ældrecentre, familiecentre, tekniske skoler og i forvaltningen, hvor 1299 pædagoger er ansat. Fagfolk glæder sig og forventer endnu flere karrieremuligheder i fremtiden – ikke mindst på grund af den nye pædagoguddannelse, der træder i kraft efter sommerferien.

Pædagogfaget forbindes typisk med børnehaver, skoler og specialinstitutioner – og det er også her langt størstedelen af pædagogerne er beskæftigede – men flere tusinde pædagoger finder arbejde på utraditionelle områder og med utraditionelle målgrupper. Det viser medlemstal fra BUPL og Socialpædagogernes Landsforbund (SL).

I alt 4412 medlemmer af BUPL arbejder med opgaver eller på arbejdspladser, som umiddelbart ligger udenfor BUPL´s almindelige område. F.eks. er 1299 medlemmer ansat ved forvaltningen bl.a. som støttepædagoger, og 1624 pædagoger arbejder på særlige “institutioner” som medborgerhuse, familiecentre, plejehjem og i dagbehandlende tilbud f.eks. som gademedarbejdere eller som koordinatorer i sociale boligområder. Tallene er opgjort i 2013.

360 SL-medlemmer er i dag ansat i særlige stillinger i kommunerne, dvs. områder der ikke ellers er dækket af en overenskomst. Det gælder bl.a. demensafsnit for ældre, jobcentre etc.

– Vi ser en tydelig tendens til, at vores medlemmer bevæger sig ind på nye områder; f.eks. uddannelsessteder, flygtningecentre, boligforeninger, og vi mærker en klart stigende interesse fra kommunerne for at få pædagoger ind i ældresektoren. Det er en rigtig positiv udvikling med de nye jobmuligheder, siger Benny Andersen, formand for SL.

Samme melding kommer fra Ulla Koch, formand for Danske Professionshøjskolers ekspertudvalg for den nye pædagoguddannelse og rektor på Professionshøjskolen UC Sjælland.

– Pædagogik bygger på en forståelse for det enkelte menneske i sociale sammenhænge og en evne til at se muligheder frem for begrænsninger. Det er ikke kun relevant i forhold til børn og udsatte borgere. Tværtimod. De pædagogiske kompetencer kan være med til at skabe udvikling og trivsel de fleste steder, siger Ulla Koch.

14 af 51 elevcoaches er pædagoger
Inden for de sidste år er ungdomsuddannelserne – ikke mindst de tekniske skoler – begyndt at hverve pædagoger som elevcoaches el. lign. til at øge trivslen og gennemførelsesprocenten samt give pædagogiske indspark til personalet.

Der findes ikke præcise tal på området, men en optælling foretaget i et landsdækkende netværk af elevcoaches på tekniske skoler m.m. viser, at 14 af de 51 medlemmer har en pædagoguddannelse bag sig.
En af dem er Dorthe B. Søbye, der siden 2010 har arbejdet som elevcoach på Erhvervsskolerne i Aars.

– Min rolle er først og fremmest at stå til rådighed for eleverne i forhold til de sociale og personlige udfordringer, de måtte have. Min pædagogiske baggrund er i spil bl.a. med at skabe relationer til de unge og at sikre, at skolen forstår dem, siger Dorthe B. Søbye.

Fleksibel uddannelse giver nye job
Pædagogernes karrieremuligheder ser ud til at blive endnu flere i fremtiden. Det skyldes ikke mindst den nye pædagoguddannelse, som træder i kraft efter sommerferien. Blandt nyhederne er en ny modulopbygning og kompetencemål frem for traditionelle læseplaner.

– De studerende får en stærk og evidensbaseret pædagogisk grundfaglighed, men får samtidig bedre mulighed for at tone uddannelsen, fx med fokus på musik, idræt, inklusion i skolen, ledelse, ældre, unge på ungdomsuddannelser, eller hvad man nu interesserer sig for. Samtidig ruster den nye uddannelse pædagoger til i højere grad at arbejde på tværs af faggrupper og sektorer. Derfor forventer jeg, at der bliver flere pædagoger i utraditionelle jobs i fremtiden, siger hvem Ulla Koch.

Med 15.000 studerende er Pædagoguddannelsen Danmarks største videregående uddannelse, og antallet af ansøgere er i fremgang. I 2013 søgte 7.313 om optagelse på uddannelsen. Det er ni procent flere end året før.

Kontaktinformation
Ulla Koch, formand for Danske Professionshøjskolers ekspertudvalg for den nye pædagoguddannelse og rektor på Professionshøjskolen UC Sjælland
Tlf.: 72 48 10 50
Mail: uwk@ucsj.dk

Benny Andersen, formand for SL
Tlf.: 40 55 09 82
Mail: ba@sl.dk

Dorthe B. Søbye, elevcoach på Erhvervsskolerne i Aars
Tlf.: 96 98 10 68
Mail: dbs@erhvervsskolerne.dk

For kontakt til relevante cases og kilder, kontakt:
David Erichsen, kommunikationschef i Danske Professionshøjskoler
Tlf.: 31 40 99 85
Mail: de@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev