Pædagoguddannelsen før og nu

Notat "Pædagoguddannelsen før og nu" viser sammenhængen mellem faldende taksameter, aktiviteter, holdstørrelser og kvalitet

Taksameteret til pædagogstuderende er faldet med 10% de seneste fem år – mens humaniora er øget med 5000 kroner

Det pædagogiske område bliver mere og mere anerkendt som helt centralt i et moderne velfærdssamfund, der tager seriøst og langsigtet hånd om børn, unge og voksnes trivsel. Professionshøjskolerne uddanner de pædagoger, der skal løse opgaven.

Den væsentlige samfundsmæssige værdi af denne uddannelse må afspejles i samfundets prioritering af nødvendig kvalitet i uddannelsen. Pædagoguddannelsen har imidlertid historisk været finansieret med et lavt tilskud, som er faldet yderligere over de seneste 10 år og nu står til et yderligere markant fald i 2016.

Hvis bevillingsniveauet blot blev bragt tilbage på 2005-niveau kunne kvaliteten i uddannelsen styrkes med fokus på bl.a. øget studieintensitet, underviser- og vejlederressourcer, praktiksamarbejde og tiltag, der understøtter den sociale mobilitet.

Notat:

Pædagoguddannelsen før og nu

Tilmeld nyhedsbrev