Pædagoguddannelsen er i fuld gang med kvalitetsløft

Faglige udfordringer, studieintensitet og feedback arbejdes der på at få mere af på pædagoguddannelsen. Udviklingen går den rigtige vej, viser aktuel analyse fra EVA, som peger på forbedringspunkter og positive elementer på landets både største og billigste videregående uddannelse.

Danske Professionshøjskoler og ledernetværket for pædagoguddannelsen tager konstruktivt i mod EVA’s analyse af den nye pædagoguddannelse, der kun har godt to år på bagen. Det er altid godt med mere viden om studerendes og underviseres vurderinger, som professionshøjskolerne kan bruge i den fortsatte udvikling af uddannelsen.

Analysen fra EVA indeholder flere interessante ting om pædagoguddannelsen, mener professionshøjskolernes talsmand for pædagoguddannelsen, Peter Møller Pedersen, som til daglig er uddannelseschef for pædagoguddannelsen på VIA.

”Jeg hæfter mig for det første ved, at det trods mediernes vinkling på undersøgelsen faktisk kun er 10 procent af de studerende, der mener, at kvaliteten er dårlig på uddannelsen. De resterende 90 procent at de studerende har svaret til EVA, at de oplever pædagoguddannelsen som rimelig, god eller fremragende. Det er også kun 10 pct. der falder fra det første år – et tal som faktisk er bedre end på andre videregående uddannelser. Og så er det også opmuntrende at analysen viser, at vores pædagogstuderende er topmotiverede og ikke vil vælge en anden uddannelse, hvis de skulle vælge om i dag.”

Når det er sagt, viser EVAs analyse også, at der er potentiale for forbedringer indenfor feedback, studieintensitet og tilstrækkelig grad af faglig udfordring.

”Det bekymrer os. På pædagoguddannelsen er vi eksempelvis meget optaget af at give de studerende bedre feedback. Analysen understreger, at vi ikke er i mål endnu, men det er et område, vi har strammet meget op det seneste år, hvor vi sammen med de studerendes organisationer i en arbejdsgruppe har arbejdet med fokus på bedre feedback. Det er et indsatsområde, ligesom vi også har fokus på studieintensitet og faglige udfordringer,” siger Peter Møller Pedersen.

Han kan også godt genkende kritikken fra dagligdagen på uddannelsen, som har den enkle forklaring, at de studerende har fået færre timer, og det skyldes, at bevillingen til pædagoguddannelsen er faldet med 10 procent siden 2005, hvis man tager højde for pris- og lønudviklingen. En dyster udvikling, da uddannelsen med udsigt til de kommende års besparelser vil opleve et fald i bevillinger, der bliver endnu større og fuldt indfaset i 2020 vil være omkring 25 pct. lavere end for 10 år siden.

”Der er allerede sparet på administration, bygningsdrift og alt det vi ellers kan spare på for at sikre mest mulige ressourcer til undervisningsaktiviteter, så det er simpel matematik, at vi ikke kan undgå at skrue ned for antallet af timer og op for holdstørrelsen for at få pengene til at slå til. Det har vi gjort opmærksom på flere gange overfor ministeriet, ” siger Peter Møller Pedersen.

Pædagoguddannelsens taxameter er 43.900 kr. per årsværk, hvilket er langt under landsgennemsnittet for alle professionsuddannelser, som er 65.428 kroner.

Fakta om pædagoguddannelsen
Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse målt på antal studerende. I 2016 blev der optaget 5296 studerende. Man kan tage en pædagoguddannelse 25 forskellige steder i landet på de seks professionshøjskoler: UCN, VIA, UCL, UC Syd, UCSJ og UCC.

For yderligere kommentarer kontakt:
Professionshøjskolernes talsmand for pædagoguddannelsen Peter Møller Pedersen, 87553740, pmp@via.dk

Kommunikationschef Danske Professionshøjskoler, David Erichsen, 31409985, de@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev