Per B. Christensen er modtager af Danske Professionshøjskolers ærespris 2021

For anden gang uddeler Danske Professionshøjskoler en ærespris. Prisen går i år til Per B. Christensen for sin store indsats for professionsuddannelserne i råd, udvalg, bestyrelser, foreninger og arbejdsgrupper igennem mange år. Og det er med stor glæde, at formand, Stefan Hermann, overrækker ham prisen på årsmødet.

”Per B. Christensen har i mange år været en særdeles vægtig figur i det danske uddannelseslandskab og har spillet en nøglerolle i bl.a. udviklingen af læreruddannelsen og kvalitetsudviklingen af professionsuddannelserne. Per er en straight shooter med hjertet placeret det rette sted og taktisk sans som en rutineret skakspiller. Derfor skal han i år have Danske Professionshøjskolers ærespris,” siger han.

Det er Danske Professionshøjskolers rektorkollegie, der på baggrund af indkomne forslag tager stilling til, hvem prismodtageren skal være. Kriteriet for at modtage prisen er, at man i sit virke aktivt og vedholdende har stilet efter at fremme professioner, professionsuddannelser og aktiviteter på professionshøjskolerne.

Stor indflydelse på læreruddannelsen

Særligt i forhold til udviklingen af læreruddannelsen har Per B. Christensen spillet en vigtig rolle. Han er selv professionsuddannet lærer og har i mange år arbejdet i det kommunale system med børn, unge og uddannelse. Derudover har Per B. Christensen været formand for følgegruppen for læreruddannelsen, medlem af den ekspertgruppe, der har evalueret læreruddannelse, og ikke mindst formand for lærerkommissionen. Her stod han bag et vigtigt bidrag til udviklingen af folkeskolen.

Tidligere har Per B. Christensen, for blot at nævne nogle få ting, været mangeårig formand for Børne- og kulturcheferne i Danmark, medlem af KL’s embedsmandsgruppe om kommunalreformen og kvalitetsreformen samt formand for Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

I dag bestrider Per B. Christensen formandsposten i både Danske SOSU-skoler Bestyrelserne og i Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser. Derudover er han også næstformand for henholdsvis erhvervsskolen ZBC og Center for Offentlig Kompetenceudvikling og medlem af vurderingsudvalget i A.P. Møller Fonden vedrørende folkeskolemilliarden. Per B. Christensen er også medlem af regeringens Kommission for 2. generationsreformer.

Tilmeld nyhedsbrev