Positivt med fokus på fælles udvikling af sundhedsuddannelserne

Professionshøjskolernes uddannelser har allerede fremtidens behov som et naturligt fokus. Derfor ser vi frem til samarbejdet om at fælles udvikling af vores sundhedsuddannelser, så de bliver endnu bedre til at adressere de krav, fremtidens sundhedsvæsen stiller til medarbejderne

Af David Erichsen

Danske Professionshøjskoler ser frem til den kommende fælles udvikling af vores sundhedsuddannelser.

Kortlægningen af fremtidens kompetencebehov, det såkaldte uddannelsesfremsyn, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har fået udarbejdet, viser, at fremtidens sundhedspersonale blandt andet skal kunne samarbejde tværfagligt, forstå hver patients helbredssituation i en helhed og kunne tilpasse kommunikation og sundhedstilbud til hver enkelt patient.

”På professionshøjskolerne er vi klar til at håndtere konklusionerne i uddannelsesfremsynet, og hilser derfor den kommende udvikling velkommen. Det er allerede en naturlig del af vores uddannelsestænkning hele tiden at tilpasse og udvikle vores uddannelser i tæt samarbejde med vores aftagere. Derfor har vi et godt fundament at stå på i det kommende udviklingsarbejde,” siger formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen.

Professionshøjskolerne er meget enige i, at det tværprofessionelle skal i fokus for at sikre kvaliteten i fremtidens sundhedsvæsen.

”Derfor er det afgørende, at sundhedsuddannelserne udvikles sammen, så de forskellige fagligheder får en endnu bedre forståelse af, hvordan de bedst samarbejder. Det er også et område, hvor professionshøjskolerne er godt i gang med etablering af større uddannelsesmiljøer og tværfaglige aktiviteter i undervisningen. Vi kan også her bygge videre på mange velfungerende elementer som er en integreret del af vores uddannelser allerede i dag, ” siger Harald Mikkelsen.

Han ser frem til de kommende drøftelser med ministeriet om, hvordan professionshøjskolerne sammen med KL, Danske Regioner og andre relevante aktører skal løfte den kommende reformarbejde af sundhedsuddannelserne, og hvordan vi sikrer en tilpas fleksibel ramme at gøre det indenfor.

”I den sammenhæng er det vigtigt, at alle parter kommer i spil med den viden, vi hver i sær har. En forudsætning for det er, at vi ikke ser samarbejdet mellem regioner, kommuner og professionshøjskoler som et kunde/leverandørforhold, men at vi ser hinanden som ligeværdige partnere i den vigtige samfundsmæssige opgave det er at vores sundhedsvæsen fungerer og er forberedt på fremtidens opgaver,” siger Harald Mikkelsen.

For yderligere kommentarer kontakt:
Harald Mikkelsen, formand Danske Professionshøjskoler (rektor VIA)
Rektor Ulla Koch, formand professionshøjskolernes uddannelsespolitisk udvalg (rektor UCSJ)
David Erichsen, kommunikationschef

Tilmeld nyhedsbrev