Professionshøjskoler klar til samarbejde om universitetsuddannelser

Danske Professionshøjskoler vil gerne bidrage til at dække behov for uddannelse på det danske arbejdsmarked og ser derfor positivt på udspillet fra Landdistrikternes Fællesråd om et samarbejde om at udbyde nye uddannelsestyper i Danmarks regioner

Danske Professionshøjskoler er altid klar til at afhjælpe udækkede behov for kompetencer på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi gerne drøfte professionshøjskolernes eventuelle rolle i weekendens udspil fra Landdistrikternes Fællesråd om at unge mennesker også skal kunne læse traditionelle universitetsfag uden at skulle flytte til de største byer. Danske Professionshøjskoler har senest på en høring i Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer omtalt muligheden for såkaldte pop-up uddannelser, der passer til nye kompetencebehov i vækst-virksomheder.

Konkret vil professionshøjskolerne kunne bidrage med en række videregående uddannelsesmiljøer fordelt på 40 udbudsstedet over hele landet, da professionshøjskolerne allerede udbyder uddannelser på campusser og uddannelsessteder i hver sit dækningsområde.

Vi er enige med uddannelsesordfører fra Venstre, Anni Matthiesen, i, at det er oplagt at placere uddannelser der, hvor erhvervslivet har brug for de færdiguddannede, og også med uddannelsesordfører fra Liberal Alliance Henrik Dahls kommentar om, at økonomien selvfølgelig skal hænge sammen. Der er yderligere en række juridiske og økonomiske spørgsmål, der skal afklares.

Men det afgørende for professionshøjskolerne er, at uddannelserne – uanset hvilke slags uddannelser der er tale om – kan udbydes i den rette kvalitet. Det vil blandt andet sige, at der skal være et tilstrækkeligt antal kvalificerede studerende, der vil søge ind på de pågældende uddannelser, der skal være et fagligt miljø for uddannelsen, og behovet for uddannelsen hos aftagerne på arbejdsmarkedet skal være til stede.

For yderligere kommentarer kontakt

Søren Nedergaard, Direktør Danske Professionshøjskoler 4131 9293 / sn@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev