Professionshøjskolerne fastholder ansøgertal til kvote 2

Flere har valgt at søge ind på læreruddannelsen

Samlet set har professionshøjskolerne uddannelser fået 59.364 ansøgninger gennem kvote 2 med ansøgningsfrist tirsdag den 15. marts kl. 12.00, hvilket stort set er samme antal som sidste år. Søgningen til læreruddannelsen oplever en stigning på næsten 20 procent på landsplan

59.364. Det er antallet af ansøgninger, som professionshøjskolerne samlet har modtaget til sine uddannelser gennem kvote 2, hvor der var frist for at søge tirsdag den 15. marts kl 12.00. Det er et fald i forhold til sidste års søgning på 0,2 procent.

Mens antallet af ansøgninger er faldet en smule, stiger antallet af ansøgere – første prioritetsansøgningerne – til gengæld mere. Blandt de mange ansøgere har 23.347 en professionsbacheloruddannelse som deres første prioritet, hvilket er en stigning på 1,4 procent i forhold til sidste år og igen rekord for antal ansøgere til professionshøjskolerne gennem kvote 2.

Flere søger læreruddannelsen gennem kvote 2
For andet år i træk oplever uddannelsen til lærer en stigning i søgningen gennem kvote 2. På landsplan er stigningen til uddannelsen på 19,4 procent blandt første prioritetsansøgere, og samlet har uddannelsen fået 4.893 ansøgninger gennem kvote 2.

Læreruddannelsen indførte for tre år siden skærpede adgangskrav, hvor ansøgere skal søge gennem kvote 2 og til optagelsessamtale, hvis de har eller forventer at få under 7 i snit. En netop offentliggjort evaluering af optagelsessamtalerne viser, at samtalerne blandt andet har ført til lavere frafald på uddannelsen.

Sygeplejerske og pædagog
Den mest poplære uddannelse er for første gang sygeplejerskeuddannelsen, som har fået 13.654 ansøgninger i alt gennem kvote 2 i år. I forhold til sidste år er det en stigning på 3,5 procent.

Uddannelsen til pædagog oplever med 12.036 ansøgninger et fald, som i år er på 11,0 procent. Af første prioritetsansøgere er faldet dog kun på 0,9 procent. Uddannelsen er da også stadig professionshøjskolernes største uddannelse målt på første prioritetsansøgninger.

Fysioterapeuterne har samlet fået 6524 ansøgninger heraf 1847 som første prioritetsansøgere. Det er et fald i forhold til sidste år på 7,7 procent.

Uddannelsen til socialrådgiver har samlet fået 5177 ansøgninger heraf er 2060 som første prioritetsansøgere. Det er en stigning i forhold til sidste år på 10,0 procent i antallet af første prioritetsansøgere.

Trods den positive søgning i dette års kvote 2 optager professionshøjskolerne stadig flest studerende gennem kvote 1 med ansøgningsfrist 5. juli, og kan derfor først sige noget endeligt om den samlede søgning til sektorens uddannelser til sommer. Ansøgningen til kvote 2 plejer dog at være en god indikator for søgningen i kvote 1.

Se de endelige tal for søgningen i kvote 2 til professionshøjskolernes uddannelser

For yderligere kommentarer kontakt:
Formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen, 8755 1001 / hm@uc-dk.dk

For faktuelle spørgsmål til talmaterialet:
Konsulent, Claus Peter Bjælke Hansen, 5126 0096 / ch@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev