Professionshøjskolerne i tal – ny publikation

I 2019 optog professionshøjskolerne cirka 26.800 studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser. Det svarer til 38 procent af det samlede optag på alle videregående uddannelser. Dette og en lang række andre nøgletal er samlet i publikationen ’Professionshøjskolerne i tal’.

Danske Professionshøjskoler præsenterer i en ny publikation de centrale nøgletal for de otte medlemsinstitutioner: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Københavns Professionshøjskole, Maskinmesterskolen København, Professionshøjskolen Absalon, Professionshøjskolen UCN, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, VIA University College og UC SYD.

Tallene viser blandt andet, at optaget på professionshøjskolerne er steget med 21 procent siden 2010, men også, at der samtidig er sket et fald i søgningen til de fire store velfærdsuddannelser – pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. For eksempel er antallet af 1. prioritetsansøgninger til pædagoguddannelsen faldet med 24 procent siden 2014.

Få arbejdsløse

Nyuddannede fra professionshøjskolerne er efterspurgte på arbejdsmarkedet, viser den høje beskæftigelsesgrad. Dimittenderne fra 2016 har i gennemsnit en beskæftigelsesgrad på 91 procent 12-23 måneder efter dimission. Blandt de 10 største uddannelser på professionshøjskolerne har sygeplejerskerne den højeste beskæftigelsesgrad på 99 procent.

Alle tallene kan findes i rapporten, der rummer alle de nyeste tal og fakta fra professionshøjskolerne indenfor en lang række emner. Eksempelvis tal om aldersfordelingen blandt de studerende, andelen af optagne mænd og kvinder, de studerendes uddannelsesbaggrund, deres forældres uddannelsesbaggrund, hvor dimittenderne finder beskæftigelse, udviklingen i forskningen på professionshøjskolerne og meget mere.

Læs ’Professionshøjskolerne i tal’.

Tilmeld nyhedsbrev