Saltvandsindsprøjtning til pædagoguddannelsen får stor betydning

Det kommer hele samfundet og vigtigst af alt børnene til gavn, når regeringen tilfører pædagoguddannelsen knap 130 mio. kr. Det siger formand for Danske Professionshøjskolers formandskollegium Peter Sørensen, efter uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i dag offentliggjorde, at hun tilfører uddannelsen 127,5 mio. kr.

”Med de knap 130 mio. kr. sætter regeringen handling bag ordene om at prioritere børnene. Først kom meldingen om at stoppe besparelserne i omprioriteringsbidraget på uddannelser. Nu ser vi en reel investering i pædagoguddannelsen. Det har stor betydning for bl.a. vores mindste børn. For gode børne-haver og vuggestuer kræver dygtige pædagoger. Og det begynder med pædagoguddannelsen. Børnetallet stiger, og samfundet kommer til at mangle blandt andet pædagoger. Samtidig oplevede vi i år det laveste optag på uddannelsen siden 2011. Den udvikling skal vi vende, hvis vi skal blive ved med at have gode dagtilbud, hvor børnene kan udvikle sig og have det godt”, siger Peter Sørensen, formand for Danske Professionshøjskolers formandskollegium og til daglig borgmester i Horsens.

De knap 130 mio. kr. løber over perioden 2019-2022 og er ifølge uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen første initiativ i et løft af pædagoguddannelsen. Nu går pædagoguddannelsen videre med den indsats for at hæve kvaliteten, som allerede er i gang på professionshøjskolerne, så det kommer til at stå helt klart, at det betaler sig at investere i uddannelser:

”130 mio. kr. kommer til at gøre en forskel for de studerende de næste par år. Vores opgave bliver at sikre forbedringer på de områder, hvor de seneste års besparelser gør mest ondt. Det kan for eksempel være flere timer, mindre hold og mere feedback til de studerende. Det giver en vigtig håndsrækning til Danmarks største videregående uddannelse”, siger Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskolers rektorkollegium.

Han ser regeringens prioritering som en anerkendelse af både vigtigheden af dygtige pædagoger i barnets første år og af det pædagogiske arbejde i det hele taget.

”Betydningen af barnets første år og af dygtige pædagogers vigtige rolle er de senere år kommet til at stå mere og mere klart. Det gælder i øvrigt hele det brede område, pædagogerne dækker, altså også børn i fritidshjem og SFO samt unge og voksne, som fx er omsorgssvigtede, lever med handicap eller har funktionsnedsættelser. Vi skal som samfund have høje forventninger til pædagogerne og det pædagogiske arbejde. Det stiller store krav til pædagoguddannelsen, som vi får lettere ved at leve op til”, siger Stefan Hermann.

Tilmeld nyhedsbrev