Professionshøjskolerne twister demens i ny kampagne

Mennesker med demens og deres familier skal opleve et mere inkluderende, åbent og trygt Danmark. Derfor er Danske Professionshøjskoler en del af den nye Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark. Bevægelsen består af 13 organisationer, som er gået sammen om sagen, og som sætter fokus på emnet 27. maj, hvor hele Danmark twister for sagen.

”Det er vigtigt, at alle har viden om demens. Professionshøjskolerne uddanner og efter- og videreuddanner til en lang række fag, som gør en forskel for mennesker med demens og deres pårørende. Blandt andet sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter men også bygningskonstruktører – fordi arkitektur har betydning for målgruppens livskvalitet. Det handler først og sidst om at gøre en forskel for de mennesker, som er berørt, og vi kan alle bidrage til et mere demensvenligt samfund”, siger Stefan Hermann, formand, Danske Professionshøjskoler.

En lang række af uddannelserne på landets professionshøjskoler har fokus på demens, ligesom der er deciderede uddannelser i demens. Professionshøjskolernes indsats rækker dermed ind i hverdagen hos mennesker med demens og deres pårørende på mange forskellige måder.

Omkring 85.000 danskere har i dag en demenssygdom, og det skønnes at omkring 400.000 er nære pårørende til en person med demens. Der findes over 200 forskellige demenssygdomme, hvoraf Alzheimers sygdom er den mest udbredte. Omkring to tredjedele af plejehjemsbeboere har demens, og demens er den 5. hyppigste dødsårsag.

Selvom sygdommene er fremadskridende, og der ikke findes en kur, kan man leve et godt liv med demens, og dans er en af de aktiviteter, der styrker både velvære og hukommelse hos mennesker med demens. Derfor byder Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark hele Danmark op til dans søndag den 27. maj.

FAKTA:

Giv demens twist er en folkeoplysningskampagne, der har til formål at informere om og nuancere opfattelsen af, hvad demens er. Kampagnen skal nedbryde barrierer og skabe aktiviteter, der kan gøre Danmark mere demensvenligt.

Danmark twister: Søndag den 27. maj 2018 inviterer Folkebevægelsen hele Danmark til twist. Det sker ved to store dansearrangementer i hhv. Aalborg og Vallensbæk samt ved en række mindre lokale events. Læs mere på www.demensvenligtdanmark.dk og tilmeld dig her: www.facebook.com/demensvenligtdanmark

Organisationerne bag: Faglige Seniorer, FOA, Ældre Sagen, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Alzheimerforeningen, DSR, Pensam, BL, Demenskoordinatorer i Danmark, Pårørende i Danmark og Danske Professionshøjskoler.

Dans og demens: Dans og musik kan bane vejen tilbage til gode minder og oplevelser fra tidligere i livet, fordi vi husker med alle vores sanser – også med kroppen. Vi kommer lidt tættere på hinanden og oplever kontakt og nærvær. I dansen er vi alle – både unge og gamle, med eller uden demens – deltagende, ligeværdige og sammen om at skabe samværet. Dansen ligger i vores kropshukommelse, som ligger dybere forankret end vores korttidshukommelse (som typisk er den, demensen rammer først) – og da mange, der har demens, har danset, da de var yngre – og måske altid har lyttet til musik – så vækker dansen noget, en forvandling. Mennesker der er helt passive og sidder i en stol uden sprog, kan opleve at blive deltagende og lyse af liv, imens de pludselig synger fejlfrit med på teksterne. (Om kort- og langtidshukommelse: http://www.videnscenterfordemens.dk/kognitivsvigt/episodisk-hukommelse/ )

Tilmeld nyhedsbrev