PROFVIDEN: Ny viden til praksis gennem undervisning

Forskning og udvikling er et middel til at udvikle kvalitet i uddannelser og undervisning

Professionshøjskolernes årlige videnregnskab, PROFVIDEN, viser hvordan uddannelser og undervisning udvikles med forskning og udvikling

Eksemplerne i den aktuelle udgave af PROFVIDEN – professionshøjskolernes videnregnskab om forskning og udvikling 2016 – fokuserer i år på, hvordan grunduddannelser, efter- og videreuddannelser, konsulentydelser med videre formår at omsætte ny viden og integrere forskning og udvikling som væsentlige aktiviteter i undervisningen.

For eksempel beskrives et projekt om mad og tilberedning af mads betydning for skoleelevers trivsel og sundhed, som involverer både forskere og studerende fra professionshøjskoler. Et andet eksempel beskriver, hvordan studerende i forbindelse med udviklingen af et nyt modul til pædagoguddannelsen er med til at udforme kønspolitikker i daginstitutioner. Et tredje eksempel beskriver, hvordan fysioterapeutstuderende spiller en væsentlig rolle i et studie, der skal begrænse faldulykker hos ældre.

Udover at beskrive en konkrete aktiviteter opgøres sektorens resultater indenfor forskning og udvikling også med en række nøgletal, som præsenteres bagerst i magasinet i videnregnskabet.

For at vise, hvordan sektorens forsknings- og udviklingsaktiviteter understøtter det, samfundet efterspørger og kommer til at efterspørge vises forsknings- og udviklingsaktiviteterne i år også opdelt i forhold til de områder, hvor værdien af investeringer i forskning og udvikling er størst fremover. Konkret ved at tage afsæt i Styrelsen for Forskning og Uddannelses udkast til fremtidens forskningsbehov og -potentialer, det såkaldte FORSK2025 katalog.

PROFVIDEN kan hentes som pdf herunder, hvor underste link er sat op til print på A4.

 

PROFVIDEN – Professionshøjskolernes Videnregnskab 2016

PROFVIDEN – Professionshøjskolernes Videnregnskab 2016 (til print)

Tilmeld nyhedsbrev