Randi Brinckmann med i Robusthedskommissionen

I dag blev medlemmerne af den nye Robusthedskommission offentliggjort. Danske Professionshøjskoler er repræsenteret ved Randi Brinckmann, som står i spidsen for professionshøjskolernes fælles sundhedspolitiske indsats.

Kommissionen skal komme med anbefalinger til, hvordan der fremover kan sikres mere personale i sundhedsvæsenet og mere tid til kerneopgaven.

For eksempel gennem bedre rekruttering til og tilrettelæggelse af grund- og videreuddannelser, bedre overgang fra uddannelse til praksis og styrket fastholdelse i jobbet.

Se listen over medlemmerne og læs Robusthedskommissionens kommissorium

Det er en meget vigtig opgave, som robusthedskommissionen skal løse, understreger Randi Brinckmann. Sundhedsvæsenet har i dag store udfordringer med at rekruttere og fastholde nok, dygtige sygeplejersker. Knap hver andet forsøg på at ansætte sygeplejersker mislykkes i dag, og prognoser peger på, at der i 2030 vil mangle mere end 8.000 sygeplejersker på landsplan

– Jeg er oprigtig bekymret for, om vi i fremtiden har nok dygtige sygeplejersker, som kan løse de mange opgaver med en høj kvalitet. Tidligere var det attraktivt at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen, men ved optaget til uddannelserne i år, så vi desværre nye bekymrende tendenser. Det skal vi hurtigt i gang med at finde løsninger på, så vi kan få vendt udviklingen i tide, siger Randi Brinckmann, som til daglig er dekan på det sundhedsfaglige fakultet på Københavns Professionshøjskole.

Hun tilføjer, at opgaven ikke kun handler om at rekruttere flere studerende. Ambitionerne i det danske sundhedsvæsen er mange og høje, men samtidig er udfordringerne komplekse. Hvis kommissionen skal lykkes, kræver det, at alle parter går til opgaven med åbenhed og nysgerrighed, så der kan udvikles nye løsninger. Der skal tænkes nyt og anderledes på flere niveauer og fra flere sider, og det gælder også i forhold til uddannelserne.

Ved optaget til sygeplejerskeuddannelsen d. 28. juli gik det over hele landet tilbage med interessen for at blive sygeplejerske. Fx er udviklingen de seneste fem år vendt fra fuldt optag på sygeplejerskeuddannelsen til i dag, hvor langt de fleste uddannelsessteder har ledige studiepladser på enten sommer- eller vinteroptaget.

Tilmeld nyhedsbrev