Sammen gør vi gode uddannelser bedre

Professionshøjskolerne hilser en fælles erklæring om at fastholde og udvikle kvaliteten af de videregående uddannelser velkommen. Studier på fuld tid, bedre praktik, relevante uddannelser i forhold til arbejdsmarkedet og bedre match i optaget er områder professionshøjskolerne allerede prioriterer

Når uddannelses og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen i dag og i morgen den 9. og 10. april afholder Uddannelsesmødet 2015 på Koldingfjord er afsættet for dagene en fælles kvalitetserklæring, der sætter god uddannelse i centrum. Bag erklæringen står ud over ministeren rektorerne på universiteter, på erhvervsakademier og på professionshøjskolerne.

Erklæringen sætter ifølge ministeren en række vigtige pejlemærker i den fortsatte udvikling af kvalitet og relevans på tværs af de videregående uddannelser. Ministeren understreger i sin pressemeddelelse om erklæringen, at kvalitet i uddannelserne allerede er en hjertesag for uddannelserne, og at erklæringen derfor først og fremmest handler om de emner, der kan arbejdes på i institutionerne og om at skabe en fælles retning.

”Indholdet i den fælles erklæring afspejler et langt stykke ad vejen de områder professionshøjskolerne allerede prioriterer, så vi er som sektor meget enig med Sofie Carsten Nielsen i, at erklæringen handler om at være sammen om at fastholde fokus på at udvikle kvaliteten af alle videregående uddannelser, og at det er vigtigt at debattere og være i dialog med hinanden om, hvordan det gøres bedst,” siger formand for Danske Professionshøjskoler Harald Mikkelsen.

Professionshøjskolerne har følgende kommentarer til de fire temaer i den fælles erklæring:

  • Det første tema om god uddannelse i centrum hilses meget velkommen. God undervisning og gode uddannelser er i fokus hos professionshøjskolerne.
  • Det andet tema om fælles ansvar for studier på fuld tid er et område, hvor professionshøjskolerne gør en stor indsats for at øge studieintensiteten, hvilket blandt andet også fremgår af de seneste udviklingskontrakter med ministeriet.
  • Det tredje tema om øget indsats for bedre praktik og mere relevante uddannelser har potentielt vidtgående strukturelle implikationer, men også perspektiver for professionshøjskolernes uddannelseskoncept, som jo allerede har de styrker med hensyn til relevans og beskæftigelsessigte, der efterspørges.
  • Det fjerde tema om bedre match i optaget er professionshøjskolerne i gang med at gøre sig erfaringer omkring blandt andet med nye måder at optage studerende på ved optagelsessamtaler for at komme ind på læreruddannelsen. Det afgørende er, at nye optagsformer har et afkast i form af mindre frafald på uddannelsen.

Læs den fælles erklæring: Fælles om god uddannelse

Læs Uddannelses og forskningsministeriets pressemeddelelsen om den fælles erklæring

For yderligere kommentarer kontakt
Formand for bestyrelserne i Danske Professionshøjskoler, Ove E Dalsgaard
Formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen
Direktør i Danske Professionshøjskoler, Marianne la Cour Sonne
Kommunikationschef i Danske Professionshøjskoler, David Erichsen

Tilmeld nyhedsbrev