Sophie Løhde besøger Praksis- og Innovationshuset

Praksis- og Innovationshuset i København bidrager til nye og innovative løsninger i det offentlige gennem bl.a. samarbejder med private aktører. Innovationsminister Sophie Løhde besøger huset som led i arbejdet med regeringens sammenhængsreform.

Scenen kan forekomme komisk. På gulvet står en ung mand og laver tilsyneladende tilfældige bevægelser helt for sig selv. Imens taler lektor Christian Nergaard fra Københavns Professionshøjskole løs, tilsyneladende uden at ænse ham. Men ansigtsudtrykkene hos resten af de tilstedeværende – herunder innovationsminister Sophie Løhde – afslører alvoren bag det lidt pudsige optrin.

Dagen er begyndt en smule mere formelt en halv time tidligere. Sophie Løhde indleder sit besøg i Praksis- og innovationshuset på Københavns Professionshøjskole med at hilse på værterne Stefan Hermann, som er formand for Danske Professionshøjskoler og rektor på Københavns Professionshøjskole og Kathrine Hornum-Stenz, institutchef for Det Sundhedsfaglige og Teknologiske fakultet på Københavns Professionshøjskole.

Ministeren er på rundtur i forbindelse med regeringens sammenhængsreform med underoverskriften ”Borgeren først – en mere sammenhængende offentlig sektor”, og Praksis- og Innovationshuset er dagens første stop. Før dagens besøg har hun været rundt på en række kommunale og regionale arbejdspladser for at tale med de fagprofessionelle og deres ledere. Dagens besøg giver et indblik i, hvordan uddannelsen af ledere og fagprofessionelle foregår og dermed også, hvordan de inden for for eksempel sygeplejerskefaget, fysioterapi og ergoterapi kan bidrage i indsatsen for en mere effektiv offentlig sektor, hvor borgeren er i centrum.

Ligner virkeligheden til forveksling
Sophie Løhde spørger under hele besøget indgående ind til de forskellige miljøer. Praksis- og Innovationshuset understøtter en række af uddannelserne på Københavns Professionshøjskole. Her kan blandt andre fysio- og ergoterapeuter, jordemødre og sygeplejersker øve sig i miljøer, der til forveksling ligner den virkelighed, de kommer ud i. Huset er samtidig knudepunkt for samarbejde med private virksomheder, som udvikler velfærdsteknologi. Her kan de i praksis afprøve og udvikle udstyr i dialog med bl.a. hospitaler, kommuner og borgere. Og det er her, vores ven med de tilfældige bevægelser kommer ind i billedet.

Bevægelserne bliver filmet af et kamera, som kan registrere, hvordan bevægelserne foregår og via et virtuelt genoptræningsprogram kan videoen bruges til at analysere, hvordan genoptræningen kan fungere bedst muligt. Og det er netop en af styrkerne i Praksis- og Innovationshuset. Muligheden for at afprøve og udvikle under forhold, som ligner virkeligheden, betyder, at produktet kan leve op til de krav, aftageren stiller. Det er for eksempel institutioner i plejesektoren som plejehjem og sygehuse. Der er hensyn til både de medarbejdere, som skal arbejde med systemet, de borgere, som kommer til at bruge det og de arbejdspladser, hvor det skal indgå et samspil med eventuelle andre hjælpemidler og de praktiske forhold på stedet.

Sophie Løhde kommer under besøget forbi blandt andet en patientsimulator på en hospitalssengestue, et almindeligt hjem, hvor situationer med fx svækkede borgere kan simuleres, et trænings- og testlab for fysioterapeutprogrammerne, en fødestue og et virtual reality-univers. Her ser hun flere eksempler på, hvordan testmiljøet bidrager til, at udviklingen af nye løsninger til den offentlige sektor foregår så virkelighedsnært, at løsningerne kan fungere og gøre en forskel fra den dag, de tages i brug.

Samarbejdet med det private erhvervsliv er anden krumtap i huset. Den viden og ekspertise, undervisere og studerende har, kan bruges i praksis til at innovere især velfærdsteknologi. Det er for eksempel klinisk viden om genoptræning kombineret med ingeniørviden, som er grundstenen i udviklingen af det virtuelle genoptræningsprogram. Det skaber løsninger, som både sikrer bedre og mere effektiv pleje og behandling i det offentlige, og som kan have gode forretningsmæssige perspektiver. Løsninger, som fungerer i det danske sundhedsvæsen, kan formentlig også bruges andre steder i verden.

Læs mere om praksis- og innovationshuset her

Tilmeld nyhedsbrev